UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

30 grudnia 2015

Komunikat z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja w dniu 30 grudnia 2015 roku

Zarząd Stowarzyszenia Dobra Edukacja w dniu 30 grudnia 2015 roku dokonał zmiany statutów wszystkich szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie tak, aby umożliwić w tych szkołach edukację nie tylko dla uczniów objętych edukacją domową.

Do tej pory Stowarzyszenie tworzyło szkoły oparte głównie na zasadzie nauczania domowego, co pozwalało na organizowanie nauki w sposób elastyczny, nastawiony na indywidualne potrzeby każdego ucznia. Ciągle wierzymy, że nasz sposób uczenia jest pozytywny i daje uczniom dużo satysfakcji.

Powodem zmiany jest fakt, że rodzice uczniów ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie zaniepokoili się zredukowaniem o 40% dotacji na edukację uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Ich dzieci, zapisane do Akademii Dobrej Edukacji, najczęściej korzystają regularnie z zajęć organizowanych w porozumieniu z nimi w Akademiach. Po zmniejszeniu dotacji, dla rodziców znacznie wzrósłby koszt organizowania tych zajęć.

Rodzice uczniów Akademii, zainteresowani codzienną edukacją ich dzieci pod opieką nauczycieli Akademii Dobrej Edukacji, od 1 stycznia 2016 roku mogą wycofać się z edukacji domowej. Jednak organizacja pracy w Akademiach będzie odbywać się w sposób bardzo zbliżony do dotychczasowego.

Dotychczasowe doświadczenia umożliwiły nam takie opisanie w statucie i dokumentach programowych sposobu organizacji pracy szkoły, abyśmy mogli pracować podobnie jak do tej pory. Pracowaliśmy nad tym od pewnego czasu, planując dokonać tego dopiero od 1 września 2016 roku, ale zmiana przepisów dotacyjnych przyspieszyła ten proces. Rodzicom dajemy wybór. Są również tacy rodzice naszych uczniów, którzy uczą swoje dzieci w domach i w tych wypadkach rekomendujemy pozostanie przy edukacji domowej. Jednak większość uczniów, którzy codziennie chodzą do szkoły, będzie miała zaproponowane rozwiązania programowe i organizacyjne, dające możliwość kontynuowania dotychczasowych form pracy i wycofania się z edukacji domowej, a tym samym otrzymywania dalej pełnej dotacji.

W związku z powyższym, rodzice zainteresowani w obecnej sytuacji składaniem wniosków o wycofanie się z edukacji domowej, mogą to zrobić i jednocześnie ich dzieci mogą się uczyć dalej w naszych Akademiach na tych samych warunkach.

17 grudnia 2015

Zapraszamy na Seminarium Liderów IDE 2016 - o zarządzaniu innowacyjną edukacją

Instytut Dobrej Edukacji serdecznie zaprasza na Seminarium Liderów IDE 2016 - kolejne otwarte seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją, adresowane głównie do grup liderów zainteresowanych przystąpieniem do realizowania Programu Dobrej Edukacji w już istniejących szkołach lub w szkołach, które dana grupa zamierza powołać. Seminarium odbędzie się 12 lutego 2016 roku (piątek), w Gdańsku, w godzinach 11-17. W programie planowane jest spotkanie robocze wyposażające liderów w pakiet materiałów pomocniczych oraz program działania.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zalecany jest udział 3-4-osobowych grup inicjatywnych.

Wszyscy zainteresowani nawiązaniem kontaktu oraz otrzymywaniem dalszych informacji szczegółowych o organizowanym seminarium proszeni są o zgłoszenie się poprzez wypełnienie krótkiego formularza

Liczba miejsc jest ograniczona. Zakwalifikowane zostaną grupy, które już korzystały czy jeszcze przed Seminarium skorzystają z konsultacji indywidualnych. Można też bezpośrednio po seminarium oraz dzień później - 13 lutego 2016 roku, umówić się na indywidualne bezpośrednie konsultacje.

15 grudnia 2015

Dyżury telefoniczne konsultantów Instytutu Dobrej Edukacji w miesiącach styczeń-czerwiec 2016 roku

Poniedziałki, godz. 14-16, ul. Górczewska 13 w Warszawie
- organizacja wczesnej edukacji (ODN) - Aleksandra Skorupa, tel. 785570957
- stosowanie technologii (ODN) - Jacek Staniszewski, tel. 785571022

Wtorki, godz. 14-16, Al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku, tel. 661966696
- planowanie budżetu i zatrudnianie pracowników w Akademiach (CKU) - Hanna Rodzyn 
- zadania administracyjne w Akademiach (CKU) - Anna Grześkowiak

Środy, godz. 14-16, Al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku, tel. 661966696
- zarządzanie i prawo oświatowe (ODN) - Katarzyna Hall
- działania komunikacyjne i rozwojowe (CKU) - Natalia Bojarska

Czwartki, godz. 14-16, Aleja Zwycięstwa 24 w Gdańsku, tel. 661966696
- opieka mentorska i pomoc psychologiczno-pedagogiczna (PPP) - Katarzyna Kichler
- organizacja edukacji przedmiotowej (ODN) - Anna Florek

Piątki, godz. 14-16, Al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku
- zebranie konsultantów Instytutu Dobrej Edukacji, zawsze w drugi piątek miesiąca

Pytania do zebrania konsultantów prosimy nadsyłać na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl.

29 września 2015

Plany na I trymestr 2015/16

Ustalenia z warsztatów kadry kierowniczej Akademii Dobrej Edukacji i Instytutu Dobrej Edukacji, które odbyły się 23 września w Warszawie, dotyczące planów na I trymestr:
  1. Zapoznanie wszystkich nowych nauczycieli oraz specjalistów pracujących z uczniami ze zaktualizowanym Programem Dobrej Edukacji, obowiązującym w Akademiach Dobrej Edukacji w roku szkolnym 2015/16, zamieszczonym na Mapie Programu Dobrej Edukacji.
  2. Przygotowanie, do 30 września 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla wszystkich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET). 
  3. Przygotowanie, do 30 września 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla uczniów obejmowanych egzaminami klasyfikacyjnymi, nie posiadającymi w/w orzeczeń, informacji o wymaganiach obowiązujących ich na koniec roku (w wypadku uczniów z orzeczeniami informacje o dostosowanych do potrzeb ucznia wymaganiach edukacyjnych są zawarte w IPET).
  4. Przygotowanie dla wszystkich uczniów, wspólnie z nimi, informacji o ich Indywidualnej Drodze Edukacyjnego Rozwoju (IDER). Jest to dokument wynikający z naszego Programu Dobrej Edukacji, którego kształt możemy modyfikować w oparciu o zebrane przy jego sporządzaniu doświadczenia.
  5. W dniach 15-30 listopada przygotowanie dla każdego ucznia informacji opisowej o postępach poczynionych w trakcie pierwszego trymestru.
  6. W dniach 1-15 grudnia zorganizowanie spotkań informacyjnych w składzie: rodzice, uczeń, dyrektor, mentor, poświęcone omówieniu wyników pierwszego trymestru i zaplanowaniu pracy na kolejny.

2 września 2015

Nasze nowe znaki i nowe Akademie

Nowy rok szkolny zaczęliśmy aż pod 10 adresami. Wszystkie nasze adresy można poznać wchodząc na naszą nową stronę: http://www.dobraedukacja.edu.pl/. Zarząd Stowarzyszenia “Dobra Edukacja”, w związku z dynamicznym rozrostem organizacyjnym szkół i placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, postanowił o używaniu od 1 września 2015 roku przez wszystkie podmioty Stowarzyszenia wspólnego znaku oraz nowych stron internetowych, opisujących całą strukturę organizacyjną.

Nowy logotyp Stowarzyszenia: 

Wszystkie szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie, ich Punkty Konsultacyjne, a także prowadzony przez Stowarzyszenie Punkt Przedszkolny, bedą używać nazwy i logotypu:

Prowadzone przez Stowarzyszenie placówki oświatowe: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, także będą używać wspólnej nazwy i logotypu:

Na nowe strony wszystkich Akademii i Instytutu wchodzimy z nowej strony głównej Stowarzyszenia: http://www.dobraedukacja.edu.pl/, do zapoznania się z którą serdecznie zapraszamy. Od 1 września 2015 roku tu należy szukać wszelkich nowych aktualności.

Nowe logotypy i nazwy w dotychczas stosowanych dokumentach, oznakowaniach i drukach będą wprowadzane stopniowo.

Aktualności archiwalne, z życia Stowarzyszenia oraz prowadzonych przez nie przed 1 września 2015 roku szkół i placówek, będą dalej dostępne pod adresami:

Stowarzyszenie “Dobra Edukacja” - stara strona: http://www.old.dobraedukacja.edu.pl/

Akademia Dobrej Edukacji im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie - stara strona: http://old.warszawa.dobraedukacja.edu.pl/

Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku - stara strona: http://old.gdansk.dobraedukacja.edu.pl/

Instytut Dobrej Edukacji - pod adresem http://ide.dobraedukacja.edu.pl/ będzie dalej prowadzona strona zawierająca aktualne dokumenty programowe, obowiązujące w Akademiach Stowarzyszenia oraz będą tu dostępne archiwalne aktualności z życia Instytutu.

24 maja 2015

Zapraszamy do Gdańska 19-21 sierpnia 2015 roku

Wszystkich, którzy chcą współtworzyć sposób organizacji pracy szkoły przyszłości lub mają ofertę, która może pomóc w zmianie sposobu organizacji edukacji, serdecznie zapraszamy na współorganizowaną przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, Wydział Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, II Konferencję Techniki Dobrej Edukacji, która odbędzie się w Gdańsku, 19-21 sierpnia 2015 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57.Instytut Dobrej Edukacji zaprasza do dołączenia do grupy liderów i nauczycieli zaangażowanych w tworzenie i rozwijanie Akademii Dobrej Edukacji! Zachęcamy do współpracy i wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz rezerwowania miejsc noclegowych. Zarówno liczba bezpłatnych miejsc dla nauczycieli, jak i liczba tanich miejsc noclegowych w Domach Studenckich, są ograniczone!

Więcej informacji na stronie Konferencji.


20 maja 2015

Prowadzimy nabór uczniów do Akademii Dobrej Edukacji

NInstytut Dobrej Edukacji zajmuje się prowadzeniem naboru uczniów do istniejących i tworzonych Akademii Dobrej Edukacji. Akademie Dobrej Edukacji przyjmują obecnie uczniów, którzy rozpoczną w nich naukę od września. Liczba miejsc na każdym etapie edukacyjnym jest ograniczona.

Etapy, na których planowana jest praca poszczególnych Akademii w najbliższym roku szkolnym:


Zerówka lub przedszkole
Klasy I-III szkoły podstawowej
Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Gimnazjum
Liceum
Gdańsk


Warszawa Wola

Józefów


Jarocin


Leszno


Legionowo


Warszawa Bielany

Olsztyn
Aktualne informacje o zasadach naboru do poszczególnych Akademii znajdują się na ich stronach, na które najlepiej wejść ze strony Stowarzyszenia Dobra Edukacja:

2 maja 2015

Dobra Edukacja w Józefowie sfilmowanaTeraz możecie zobaczyć na filmie, jak wygląda Dobra Edukacja. Organizatorzy Akademii Dobrej Edukacji w Legionowie pojechali do już działającego punktu Akademii Dobrej Edukacji w Józefowie i okiem kamery starali się zaobserwować, jak wygląda Dobra Edukacja. Popatrzcie na efekt ich działań!

28 kwietnia 2015

Akademia Dobrej Edukacji w Legionowie - dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjnym i zapraszamy do kontaktu

Innowacyjna szkoła podstawowa i przedszkole rozpoczną swoją działalność w Legionowie we wrześniu 2015 roku. Wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami zaprosiliśmy na spotkanie informacyjne, które odbyło się 25 kwietnia.

Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, interesujące pytania i możliwość wymiany doświadczeń. Rodziców i nauczycieli, którym spodobały się nasze cele i przedstawiony program, zapraszamy do kontaktu z naszą lokalną liderką, panią Karoliną Dyrdą: karolina.dyrda@dobraedukacja.edu.pl, tel. 501 262 575.21 kwietnia 2015

Akademię Dobrej Edukacji tworzymy też w okolicach Olsztyna

Zainteresowanych rodziców i nauczycieli z Olsztyna i okolic zapraszamy na spotkanie w poniedziałek, 27 kwietnia, w Łupstychu.


3 kwietnia 2015

Wszystkiego najlepszego!


Wszystkim zwolennikom i liderom Dobrej Edukacji życzymy wszystkiego najlepszego na zaczynające się Święta, dobrego świątecznego odpoczynku w gronie najbliższych i abyśmy także mieli po czasie świątecznym wiele sił do dalszej aktywności na rzecz Dobrej Edukacji. 

Specjalne, świąteczne informacje dla naszych liderów znajdują się tutaj.27 marca 2015

Zapraszamy do podjęcia pracy w Legionowie!


Wymagania
- wykształcenie wyższe
- kwalifikacje do wczesnej edukacji
- kwalifikacje do nauczania języka angielskiego 
- samodzielność w organizacji pracy
- chęć zidentyfikowania się z wizją programową Akademii Dobrej Edukacji (http://www.dobraedukacja.edu.pl/)
- mile widziane kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu obecnego w szkole podstawowej oraz praktyczna znajomość lub ukończenie szkoleń z zakresu szeroko rozumianej edukacji niezależnej (np. Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej, Pedagogika Montessori) 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: karolina.dyrda@dobraedukacja.edu.pl

13 marca 2015

W Jarocinie

Za nami pierwsze spotkanie Akademii Dobrej Edukacji w Jarocinie. Gościem specjalnym była Katarzyna Hall. Prezes Stowarzyszenia Dobra Edukacja przedstawiła sposób i innowacyjne metody działania placówki, która już od września ma powstać w Jarocinie. - W naszych szkołach nauczyciel pracuje z dzieckiem w imieniu i na zlecenie jego rodziców, a nie na zlecenie systemu – podkreślała Katarzyna Hall.

W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób. Na zdjęciu z Katarzyną Hall inicjatorki powstania Akademii w Jarocinie, które zapraszają do współpracy zainteresowanych nauczycieli i rodziców: Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie, tel. 731-843-363.


8 marca 2015

Start w Jarocinie

Rodziców i nauczycieli zainteresowanych Akademią Dobrej Edukacji w Jarocinie serdecznie zapraszamy.


7 marca 2015

Dobra Edukacja w Legionowie

Pani Karolina Dyrda, psycholog, z wieloletnim doświadczeniem w pomocy dzieciom i młodzieży w dostosowywaniu warunków edukacji do indywidualnych potrzeb, zdecydowała się podjąć aktywność jako kolejna liderka Dobrej Edukacji. Chciałaby, aby miejsce Dobrej Edukacji znalazło się także w Legionowie lub jego okolicach. Jeśli ktoś chce do grupy aktywnych osób skupionych wokół niej dołączyć, zapraszamy do kontaktu:
karolina.dyrda@dobraedukacja.edu.pl,
tel. 501 262 575.


2 marca 2015

Rusza Szkoła Podstawowa Akademii w Gdańsku

Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku ma już wpis do rejestru. Prowadzimy zapisy do klas 0-6 oraz na zajęcia otwarte - poprzez formularz.7 lutego 2015

Seminarium Instytutu Dobrej Edukacji


Seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją Instytutu Dobrej Edukacji odbyło się 30 i 31 stycznia 2015 roku w Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie.

Instytut Dobrej Edukacji działa przy istniejących od września 2013 roku Akademiach Dobrej Edukacji w Gdańsku i w Warszawie oraz ma swój punkt konsultacyjny w Józefowie, gdzie od września 2014 roku prowadzone są konsultacje dla uczniów oraz starania zmierzające do zarejestrowania kolejnej Akademii.

Instytut tworzy swoje punkty konsultacyjne po  uzgodnieniach z odpowiednimi grupami inicjatywnymi. 

Takie kolejne grupy inicjatywne ukonstytuowały się po  Seminarium. Można do nich dołączyć, także można tworzyć następne grupy, podejmować rozmowy w sprawie tworzenia nowych Akademii Dobrej Edukacji.

Jeśli chcecie utworzyć nową grupę, spotkać się z osobami działającymi w Stowarzyszeniu, zakładać w swoim środowisku nową Akademię, napiszcie do nas: biuro@dobraeduakcja.edu.pl.

W zakładce Ludzie Instytutu publikujemy zdjęcia i adresy liderek nowych grup. Zapraszamy do współpracy!