UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

1 stycznia 2016

Korekta dokumentów programowych od stycznia 2016 roku

Zmiana brzmienia statutów wszystkich szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie tak, aby umożliwić w tych szkołach edukację nie tylko dla uczniów objętych edukacją domową, pociąga za sobą pewne zmiany w załączniku do tych statutów - Założeniach Dobrej Edukacji oraz w częściach wstępnych podstawowych naszych dokumentów programowych o tytułach:
- Program wychowawczy i profilaktyczny
- Opis sposobu osiągania celów kształcenia i realizacji zadań edukacyjnych
- Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Zmienione przez zarząd statuty zostały przekazane dyrektorom szkół i znajdują sie na stronach szkolnych.

Wymagania programowe są takie same, jak ogłoszone we wrześniu. Konieczne zmiany proceduralne to na przykład dodany wymóg oceniania zachowania ucznów, którzy korzystają z zajęć w Akademii, jeśli nie są do niej zapisani na podstawie wniosku o edukację domową.