UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

28 lutego 2016

Lektura i uwagi obowiązkowe

Nauczyciele pracujący na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szkołach podstawowych, które realizują Program Dobrej Edukacji proszeni są o bardzo uważną lekturę projektu zmienionej podstawy programowej zamieszczonego na stronie MEN. Jakie macie do projektu uwagi? Gdyby wszedł w życie, jakie zmiany będą potrzebne w naszym Programie?

Aktualny stan prawny dotyczący tych etapów jest w rozporządzeniu zmieniającym z 30 maja 2014 roku (do pobrania tutaj) i obowiązuje dopiero drugi rok.

Projekt MEN jest do pobrania ze strony MEN (tutaj). MEN prosi o uwagi do 11 marca. My prosimy realizujących nasz Program o nadsyłanie swoich uwag do 7 marca na adresy: aleksandra.skorupa@dobraedukacja.edu.pl i anna.florek@dobraedukacja.edu.pl.

Kolejna lektura obowiązkowa nas czeka po tym, jak MEN skieruje być może nieco zmodyfikowany projekt do konsultacji. Natomiast, gdy już rozporządzenie zostanie wydane, czeka nas dostosowanie Programu Dobrej Edukacji do zmienionego stanu prawnego.

Przypominamy, że realizowanie naszego Programu, to również obowiązek uczestniczenia w dostosowywaniu tego Programu do zmieniającego się stanu prawnego. Czekamy na uwagi.

Polecamy też uwadze analizę porównawczą obecnego stanu prawnego i projektu MEN przygotowaną przez Fundację "Przestrzeń dla edukacji".

13 lutego 2016

Zmiany dokumentów od 15 lutego 2016

11 lutego 2016 roku odbyło się Seminarium Instytutu Dobrej Edukacji, adresowane głównie do kadry kierowniczej szkół realizujących Program Dobrej Edukacji, prowadzących od 1 stycznia 2016 roku kształcenie ramowe. W dyskusji zostały zaproponowane pewne korekty Statutu Akademii Dobrej Edukacji i Założeń Dobrej Edukacji oraz w procedurze rekrutacyjnej. Zarząd Stowarzyszenia przychylił się do przedstawionych propozycji i przyjął nowe dokumenty, jako obowiązujące od 15 lutego 2016 roku. Akademie udostępnią zmienione dokumenty na swoich stronach do 20 lutego.

Do nowych Założeń Dobrej Edukacji (załącznika do Statutów Akademii) włączono dużą część zawartości dotychczasowych części wstępnych Programu Dobrej Edukacji, poza Programem wychowawczym i profilaktycznym, który pozostał bez zmian.