UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Ewaluacja

Ankiety ewaluacyjne poniższej treści okazały się bardzo przydatne w doskonaleniu koncepcji pracy Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku. Zostały przygotowane i wnikliwie przeanalizowane dzięki wsparciu Fundacji PZU. Przystępujący do realizowania Programu Dobrej Edukacji są zachęcani do wykonania takiego cyklu sześciu comiesięcznych ankiet ewaluacyjnych - przez dwa kolejne trymestry - i wyciągnięcia z nich wniosków.
Pierwszy raport ewaluacyjny (po pierwszym miesiącu) dotyczący wdrażania Programu Dobrej Edukacji w Akademii Dobrej Edukacji w ……………….Imię i nazwisko nauczyciela _______________________________________Przedmiot/y nauczane w ADE _____________________________________Prosimy o krótką odpowiedź na pytanie: Dlaczego angażuję się w tworzenie Programu Dobrej Edukacji?

Prosimy o wpisanie (w każdym obszarze analizy SWOT) najważniejszych – we własnej ocenie – czynników, dotyczących realizacji Programu Dobrej Edukacji:

Czynniki pozytywne
Czynniki negatywne
Czynniki wewnętrzne
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne pozytywne) - walory, które w sposób pozytywny wyróżniają nas w otoczeniu.SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne negatywne) - aspekty funkcjonowania, które ograniczają naszą sprawność.Czynniki zewnętrze
SZANSE (czynniki zewnętrzne pozytywne) - zjawiska w otoczeniu, które staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia.


ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne negatywne) - bariery dla rozwoju, utrudnienia, dodatkowe koszty działania.
Drugi raport ewaluacyjny (po drugim miesiącu) dotyczący wdrażania Programu Dobrej Edukacji w Akademii Dobrej Edukacji w ……………….
Imię i nazwisko nauczyciela _______________________________________Przedmiot/y nauczane w ADE _____________________________________Uczeń

1. Jakie korzyści akademickie i inne wynieśli uczniowie ucząc się w ADE?2. Jak oceniasz zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny i źródła tego zjawiska?3. Jakie formy pracy i aktywizacji sprawdzają w nauczaniu Twojego przedmiotu?
4. Jakie formy oceniania i testowania uczniów sprawdzają się najlepiej, a jakie nie?
5. Jakie formy dyscyplinowania uczniów sprawdzają się w pracy z uczniami?6. Jak oceniasz frekwencję uczniów na lekcjach i przyczyny tego zjawiska?
7. Jak oceniasz integrację uczniów uczących się w ADE?
Trzeci raport ewaluacyjny (po trzecim miesiącu) dotyczący wdrażania Programu Dobrej Edukacji w Akademii Dobrej Edukacji w ……………….
Imię i nazwisko nauczyciela _______________________________________Przedmiot/y nauczane w ADE _____________________________________


Nauczyciel, metoda i Akademia Dobrej Edukacji

1. Jakie zmiany wprowadził/a/byś w przyszłym trymestrze w nauczaniu swojego przedmiotu?


2. Jakie nowe materiały dydaktyczne i inne źródła potrzebujesz do nauczania swojego przedmiotu?3. Jak oceniasz swój udział w Programie Dobrej Edukacji? Co motywuje Ciebie do pracy w ADE?4.  Co było Twoim (największym) sukcesem w minionym trymestrze w ADE?5. Co było Twoja porażką w minionym trymestrze w ADE, jeżeli taka była?6. Jakiego rodzaju rozwój zawodowy byłby Tobie przydatny, aby podnieść jakość Twojej  dalszej pracy dydaktycznej w ADE?7. W jakim stopniu byłaś/eś w stanie wprowadzać w życie założenia ADE?8. Jak oceniasz i ew. ulepszył/a/byś w przyszłym roku pracę całego zespołu nauczycieli jako grupy?9. Jak oceniasz i ew. ulepszył/a/byś w przyszłym trymestrze organizację pracy w ADE?Czwarty raport ewaluacyjny (po czwartym miesiącu) dotyczący wdrażania Programu Dobrej Edukacji w Akademii Dobrej Edukacji w ……………….Imię i nazwisko nauczyciela _______________________________________Przedmiot/y nauczane w ADE _____________________________________


Dobra praktyka pracy w grupach

1. Jakie formy pracy sprawdziły się na Twoich konsultacjach i w pracy z grupami o różnych poziomach i z uczniami w różnym wieku? Opisz kilka przykładów (wskaż najbardziej udany).


2. W jaki sposób komunikowałeś/aś się z uczniami w poza konsultacjami?


3. Czy ta komunikacja była skuteczna? Jakie sposoby komunikowania się powinny być Twoim zdaniem rozwijane w ADE?4. Czy korzystałeś/aś ze wsparcia mentora w kontakcie lub nawiązaniu współpracy z uczniem?
Piąty raport ewaluacyjny (po piątym miesiącu) dotyczący wdrażania Programu Dobrej Edukacji w Akademii Dobrej Edukacji w ……………….
Imię i nazwisko nauczyciela _______________________________________Przedmiot/y nauczane w ADE _____________________________________

          
              
1. Jak udało się Tobie przedstawić uczniom, jakie mają opcje i jakich mogą dokonywać wyborów  w obrębie twojego przedmiotu lub bloku? Jak mogą pracować nad rozwijaniem swoich kompetencji przedmiotowych? Jaki miałeś/aś wpływ na te wybory?

2. Jakie materiały i źródła sprawdziły się na Twoich konsultacjach? Jakie źródła motywują Twoich uczniów np. kserówki, szukanie w internecie, materiały przygotowane przez innych uczniów, itd.

  3. W jaki sposób wykorzystujesz i jak oceniasz Google Classroom jako narzędzie do komunikacji z uczniami?
4. Jak udaje się Tobie wykorzystać informacje od mentorów, tak aby bardziej motywować uczniów do podejmowania własnych decyzji i szukania własnej drogi edukacyjnej?


  

5. W jaki sposób komunikujesz się z nauczycielami innych przedmiotów, aby odnosić treści z Twojego przedmiotu do treści z innych przedmiotów (integracja międzyprzedmiotowa)?
6. Jakie formy kontaktów z administracją i dyrekcją szkoły sprawdziły się w Twoim przypadku?
Szósty raport ewaluacyjny (po szóstym miesiącu) dotyczący wdrażania Programu Dobrej Edukacji w Akademii Dobrej Edukacji w ……………….Imię i nazwisko nauczyciela _______________________________________Przedmiot/y nauczane w ADE _____________________________________1. Co planuję zmienić w nowym trymestrze w systemie nauczania?2. Co definitywnie odrzucę, z czego zrezygnuję, w pracy z uczniami w nowym trymestrze?3. Czym mógłbym/mogłabym  się podzielić z innymi nauczycielami (pomysły, materiały ICT)?
4. Jak oceniam pracę z Google Classroom?
5. Jakie mam inne uwagi?