UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Egzaminy klasyfikacyjne

Szkolny plan nauczania i harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów Akademii Dobrej Edukacji, realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą

Wpis dotyczy Programu Dobrej Edukacji obowiązującego do roku szkolnego 2016/17.

Egzaminy w liceum, w gimnazjum i w klasach IV-VI szkoły podstawowej organizowane są poszczególnymi blokami przedmiotowymi: PIĘKNI, BOGACI, ROZUMNI i LOGICZNI. Po egzaminie z konkretnego bloku uczeń otrzymuje oceny klasyfikacyjne z wszystkich przedmiotów wchodzących w skład bloku, objętych obowiązkowym klasyfikowaniem. Jedynie w ramach bloku POLIGLOCI uczeń zdaje po osobno każdy język obcy, którego się uczy. Natomiast z bloku ZDROWI nie ma egzaminu.


Poniżej, przy każdym bloku przedmiotowym, wymieniono nazwy przedmiotów z podstawy programowej, za które odpowiadają poszczególne bloki, zaznaczając je odpowiednimi kolorami:

Przedmioty obowiązkowe, z których klasyfikowanie jest obowiązkowe.
Konieczne jest zdawanie egzaminów klasyfikacyjnych w danej klasie lub innym terminie ustalonym w indywidualnym programie nauczania.
Przedmioty obowiązkowe, z których nie musimy klasyfikować.
Uczeń nie zdaje egzaminów klasyfikacyjnych, ale wskazane jest, aby uczniowie korzystali z odpowiednich form aktywności.
Przedmioty, włączane do programu i realizacji na wniosek ucznia i rodzica.

Kolorem niebieskim zaznaczono, w której klasie planowany jest egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu.


Szkolny plan nauczania i harmonogram rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
klas I-III Szkoły Podstawowej Akademii Dobrej Edukacji

W klasach I-III szkoły podstawowej uczniów obowiązują rokrocznie dwa egzaminy: z języka angielskiego i z pozostałych wymagań podstawy programowej, dotyczących edukacji: polonistycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej i komputerowej łącznie.


Szkolny plan nauczania i harmonogram rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
klas IV-VI Szkoły Podstawowej Akademii Dobrej Edukacji

Obowiązkowe klasyfikowanie
klasa IV
klasa V
klasa VI
ZDROWI. Przygotowanie do dbałości o siebie i innych. Dbamy o siebie i innych
Wychowanie fizyczneWychowanie do życia w rodziniePIĘKNI. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
Język polskiMuzykaPlastykaEtykaReligiaPOLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi. Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność
Język angielskiDrugi język obcy nowożytnyBOGACI. Rozumienie rzeczywistości społecznej. Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy
Historia i społeczeństwoROZUMNI. Rozumienie rzeczywistości przyrodniczej. Obserwujemy i doświadczamy
PrzyrodaZajęcia techniczneLOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki. Logicznie myślimy
MatematykaZajęcia komputerowe


Szkolny plan nauczania i harmonogram rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji

Obowiązkowe klasyfikowanie
klasa I
klasa II
klasa III
ZDROWI. Przygotowanie do dbałości o siebie i innych. Dbamy o siebie i innych
Wychowanie fizyczneWychowanie do życia w rodziniePIĘKNI. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
Język polskiMuzykaPlastykaEtykaReligiaZajęcia artystycznePOLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi. Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność
Język angielskiDrugi język obcy nowożytnyTrzeci język obcy nowożytnyBOGACI. Rozumienie rzeczywistości społecznej. Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy
HistoriaGeografiaWiedza o społeczeństwieROZUMNI. Rozumienie rzeczywistości przyrodniczej. Obserwujemy i doświadczamy
BiologiaChemiaFizykaEdukacja dla bezpieczeństwaZajęcia techniczneLOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki. Logicznie myślimy
MatematykaInformatyka


Szkolny plan nauczania i harmonogram rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
Liceum Akademii Dobrej Edukacji

Obowiązkowe klasyfikowanie
klasa I
klasa II
klasa III
ZDROWI. Przygotowanie do dbałości o siebie i innych. Dbamy o siebie i innych
Wychowanie fizyczneWychowanie do życia w rodziniePIĘKNI. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
Język polskiWiedza o kulturzeHistoria muzykiHistorii sztukiJęzyk łaciński i kultura antycznaFilozofiaEtykaReligiaZajęcia artystycznePOLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi. Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność
Język angielskiDrugi język obcy nowożytnyTrzeci język obcy nowożytnyBOGACI. Rozumienie rzeczywistości społecznej. Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy
HistoriaGeografiaWiedza o społeczeństwiePodstawy przedsiębiorczościHistoria i społeczeństwoEkonomia w praktyceROZUMNI. Rozumienie rzeczywistości przyrodniczej. Obserwujemy i doświadczamy
BiologiaChemiaFizykaEdukacja dla bezpieczeństwaPrzyrodaLOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki. Logicznie myślimy
MatematykaInformatyka
Uczeń liceum wybiera co najmiej dwa przedmioty, które realizuje w zakresie rozszerzonym, z których zdaje egzamin klasyfikacyjny po klasie II i III. Jednym z tych przedmiotów musi być historia, biologia, geografia, chemia lub fizyka.
Uczeń, który nie wybrał rozszerzonej historii, obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.
Uczeń, który nie wybrał rozszerzonego przedmiotu przyrodniczego (biologii, chemii, fizyki lub geografii), obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający przyroda.