UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

7 lutego 2015

Seminarium Instytutu Dobrej Edukacji


Seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją Instytutu Dobrej Edukacji odbyło się 30 i 31 stycznia 2015 roku w Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie.

Instytut Dobrej Edukacji działa przy istniejących od września 2013 roku Akademiach Dobrej Edukacji w Gdańsku i w Warszawie oraz ma swój punkt konsultacyjny w Józefowie, gdzie od września 2014 roku prowadzone są konsultacje dla uczniów oraz starania zmierzające do zarejestrowania kolejnej Akademii.

Instytut tworzy swoje punkty konsultacyjne po  uzgodnieniach z odpowiednimi grupami inicjatywnymi. 

Takie kolejne grupy inicjatywne ukonstytuowały się po  Seminarium. Można do nich dołączyć, także można tworzyć następne grupy, podejmować rozmowy w sprawie tworzenia nowych Akademii Dobrej Edukacji.

Jeśli chcecie utworzyć nową grupę, spotkać się z osobami działającymi w Stowarzyszeniu, zakładać w swoim środowisku nową Akademię, napiszcie do nas: biuro@dobraeduakcja.edu.pl.

W zakładce Ludzie Instytutu publikujemy zdjęcia i adresy liderek nowych grup. Zapraszamy do współpracy!