UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Współpraca

Jednym z ważnych celów Stowarzyszenia Dobra Edukacja i Instytutu Dobrej Edukacji jest wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji. Aby ten cel mógł być jak najlepiej realizowany, Stowarzyszenie Dobra Edukacja zawarło szereg umów o współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami.

List intencyjny podpisany 9 grudnia 2013 roku z Uniwersytetem Gdańskim:


List intencyjny podpisany 17 stycznia 2014 roku z organizacją pracodawców Pracodawcy Pomorza i Fundacją Integralia:
Porozumienie o współpracy podpisane 19 sierpnia 2014 roku z Instytutem Badań Edukacyjnych:


Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, zawarte 18 sierpnia 2015 roku.List intencyjny o współpracy z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka, podpisany 17 grudnia 2015 roku.
List intencyjny o współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych podpisany 28 czerwca 2016 roku.Stowarzyszenie Dobra Edukacja jest też partnerem projektu Strategia Rozwoju Metropolii 2030, przy realizacji którego współpracuje z bardzo wieloma podmiotami - pełna ich lista jest na stronie internetowej projektu.

Program Dobrej Edukacji, realizowany w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie, jest tworzony i rozwijany dzięki pomocy Fundacji PZU. Podnoszenie kwalifikacji Liderów Akademii Dobrej Edukacji wspierała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Osoby zaangażowane w rozwój Stowarzyszenia Dobra Edukacja i Instytutu Dobrej Edukacji uczestniczą również w szeregu seminariów, konsultacji, konferencji. Stowarzyszenie we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zorganizowało dwie konferencje Techniki Dobrej Edukacji, które odbyły się 19 i 20 sierpnia 2014 roku oraz 19-21 sierpnia 2015 roku,  w Gdańsku, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.