UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

8 czerwca 2017

Zmieniony Program Dobrej Edukacji

Od września 2017 roku ten blog stanie się miejscem z dokumentami archiwalnymi. Powstaje nowa strona Instytutu Dobrej Edukacji: http://dobraedukacja.edu.pl/instytut/, zawierająca nowe dokumenty programowe. Są tam dostępne zmienione, dostosowane do nowych wymogów prawnych, założenia organizacyjno-programowe. Również można się stamtąd dowiedzieć więcej o tym, jak w naszych Akademiach funkcjonuje uczeń, rodzic i nauczyciel. Na nowej Mapie programowej będziemy stopniowo udostępniać wszystkie części naszego zmienionego Programu Dobrej Edukacji.

W latach szkolnych 2017/18 i 2018/19, w niektórych klasach, z niektórych przedmiotów, będziemy jeszcze stosować elementy dotychczasowego Programu. Zmieniony Program wejdzie w życie w całości od września 2019 roku. Od września 2017 roku wszystkich uczniów obowiązują zmienione Założenia oraz nowe bloki DOBRZY i OTWARCI.

Pozostałe bloki obejmą jeszcze nie wszystkie klasy. Przy nowej Mapie programowej znajduje się też opis, z którego widać, jakie roczniki mogą się jeszcze uczyć według części poprzedniego Programu, dostępnych cały czas na tej stronie.


25 stycznia 2017

Prace programowe rozpoczęte

W dniach 16-18 stycznia 2017 roku w Gdańsku zespół kadry reprezentującej Akademie Dobrej Edukacji w Gdańsku, Warszawie, Jarocinie i Jabłonnie, rozpoczął - w oparciu o dotychczasowe doświadczenia - prace nad kolejną modernizacją Programu Dobrej Edukacji, starając się przy tym dostosować do wchodzących zmian prawnych, ale zachowując nasze główne założenia. Zadania zostały podzielone, założenia zaktualizowane, praca ruszyła.

Chcemy wykorzystać zmiany prawne następujące w systemie edukacji jako mobilizujący nas impuls do zintensyfikowania i przyspieszenia prac nad ciągle prowadzonym ulepszaniem, doskonaleniem naszej koncepcji.

Kolejny etap prac (spotkanie bezpośrednie) planowany jest 16-17 lutego w Warszawie, także z udziałem przedstawicieli wszystkich Akademii. Zaplanowane jeszcze zostały współpraca na odległość oraz wyjazdy studyjne polegające na wzajemnej obserwacji swojej pracy pomiędzy Akademiami.

Cała kadra wszystkich Akademii spotka się na roboczo na kilka dni pod koniec sierpnia, aby przyjąć ostateczną wersję Programu Dobrej Edukacji, obowiązującą w naszych Akademiach od roku szkolnego 2017/18 oraz się jak najlepiej do realizacji tego zmienionego Programu przygotować. Wtedy też zostanie udostępniona strona internetowa ze zmodernizowanym Programem.