UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Cele Programu Dobrej Edukacji

Przy każdej części Programu Dobrej Edukacji podano głównych współautorów w porządku alfabetycznym.

Wpis dotyczy Programu Dobrej Edukacji obowiązującego do roku szkolnego 2016/17.

Program Dobrej Edukacji, realizowany w Akademiach Dobrej Edukacji, zgodnie z Założeniami Dobrej Edukacji, mającymi status załącznika do Statutów Akademii Dobrej Edukacji, składa się z sześciu programowych bloków przedmiotowych zawierających wymagania ogólne wszystkich przedmiotów znajdujących się w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz z części wstępnej, którą jest Program wychowawczy i profilaktyczny.

Współautorzy założeń i części wstępnej Programu Dobrej Edukacji (powstałych i zmienianych w oparciu o dyskusję całego zespołu przygotowującego i realizującego Program): Aleksandra Bakiera, Monika Banach, Helena Dybowska, Anna Florek, Katarzyna Hall, Agnieszka Janczuk, Katarzyna Kichler, Dagmara Klinkosz, Zuzanna Kołacz-Kordzińska, Katarzyna Krempla, Hanna Kryszewska, Beata i Jacek Staniszewscy.

Współautorzy wszystkich bloków Programu Dobrej Edukacji w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnej edukacji: Grażyna Dworak, Katarzyna Gutt, Anna Mieszkowska, Łukasz Mikołajczyk, Marcelina Nowak, Aleksandra Skorupa, Beata Staniszewska, Beata Wołkanowska.

Cele i pozostali autorzy poszczególnych bloków programowch

Cele bloku: ZDROWI. Przygotowanie do dbałości o siebie i innych
Dbamy o siebie i innych.
Zapewniamy opiekę mentorską oraz spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
Współautorzy: Iwona Bonisławska, Katarzyna Kichler.

Cele bloku: PIĘKNI. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej języka polskiego, muzyki i plastyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum, języka polskiego i wiedzy o kulturze dla liceum oraz zajęć artystycznych dla gimnazjum i liceum.
Współautorzy: Katarzyna Bębenek, Irena Chawrilska, Justyna Huszał, Anna Janczara, Karolina Koprowska, Aneta Lewińska, Piotr Suliński.

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.
Współautorzy: Maria Dagiel-Petit, Joanna Ekiert-Zastawny, Olga Krasota, Andrzej Lasota.

Cele bloku: BOGACI. Rozumienie rzeczywistości społecznej
Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej i liceum, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum oraz podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce dla liceum.
Współautorzy: Grzegorz Grzelak, Lesław Januszewski, Ewa Jaworska, Michał Kosznicki, Aneta Nowak-Tymińska, Jacek Staniszewski, Jarosław Szczukowski.

Cele bloku: ROZUMNI. Rozumienie rzeczywistości przyrodniczej
Obserwujemy i doświadczamy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej przyrody dla szkoły podstawowej i liceum oraz biologii, chemii, fizyki i edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum i liceum.
Współautorzy: Aleksandra Cybart, Przemysław Daszyński, Anna Florek, Kamil Kostrzewa, Marta Ściborska.

Cele bloku: LOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki
Logicznie myślimy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej matematyki i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, zajęć technicznych dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz matematyki i informatyki dla gimnazjum i liceum.
Współautorzy: Zbigniew Pankowski, Marta Puczyńska, Ewelina Soldan, Marta Szyszka, Barbara Wolnik.

Wymagania dotyczące poszczególnych lat szkolnych oraz bloków programowych można poznać wchodząc na odpowiednie miejsce na Mapie Programu Dobrej Edukacji.

Tworzenie i rozwijanie Programu Dobrej Edukacji wspiera Fundacja PZU. 

Uwaga: prawa autorskie do Programu Dobrej Edukacji ma Stowarzyszenie Dobra Edukacja. Przystapienie do realizowania Programu Dobrej Edukacji jest możliwe z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia i przy pomocy metodycznej Instytutu Dobrej Edukacji.