Dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji.

Program wolontariacki

Wolontariat Instytutu Dobrej Edukacji

Instytut Dobrej Edukacji przyjmuje na wolontariacki program stażowy studentów następujących kierunków:
 • pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika (inne specjalizacje), 
 • psychologia, 
 • logopedia, 
 • kierunki nauczycielskie, 
 • fizjoterapia, wychowanie fizyczne, sport, 
 • terapia zajęciowa, 
 • pielęgniarstwo 
oraz słuchaczy kierunków policealnych:
 • asystent osoby niepełnosprawnej, 
 • animator kultury, 
 • asystent nauczyciela, 
 • opiekunka dziecięca. 

Oferujemy atrakcyjny program stażowy, przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą, spotkanie z innowacyjną edukacją, konsultacje ze specjalistami i pomoc w wyborze ścieżki zawodowej, a dla najlepszych oferty pracy.

Czas trwania stażu: 4-6 miesięcy

Oczekiwana dyspozycyjność: minimum 10 godzin w tygodniu

Możliwe miejsca wykonywania stażu:
 • woj. pomorskie: Gdańsk, 
 • woj. wielkopolskie: Jarocin, 
 • woj. mazowieckie: Warszawa, Jabłonna. 

Zgłoszenia wraz z CV i wskazaniem miejsca stażu prosimy przesyłać na adres poradnia@dobraedukacja.edu.pl. Z wybranymi osobami będziemy się kontaktować.