UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

18 listopada 2014

Zaproszenie na seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w tworzenie naszej koncepcji edukacyjnej lub kolejnych Akademii Dobrej Edukacji, pracujących zgodnie z Programem Dobrej Edukacji, serdecznie zapraszamy na Otwarte seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją, adresowane głównie do kadry kierowniczej aktualnych i przyszłych Akademii Dobrej Edukacji, które odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2015 roku, w Warszawie. W programie planowane jest spotkanie robocze liderów zainteresowanych tworzeniem nowych Akademii, wyposażające ich w pakiet materiałów pomocniczych oraz program działania. Tematy, które będą dyskutowane na tym spotkaniu są następujące:
 1. Jak zorganizować otwarte spotkanie w swoim środowisku przybliżające ideę Akademii Dobrej Edukacji? 
 2. Jak szukać lokalu dla przyszłej Akademii? 
 3. Jak rozmawiać z rodzicami i rekrutować uczniów? 
 4. Jak pozyskiwać do współpracy i przygotowywać nauczycieli? 
 5. Jak planować budżet i organizację pracy Akademii? 
 6. Jak zarządzać organizowaną Akademią? 
Wszyscy zainteresowani nawiązaniem kontaktu w sprawie tworzenia nowej Akademii Dobrej Edukacji oraz otrzymywaniem dalszych informacji szczegółowych o organizowanym seminarium proszeni są o zgłoszenie się poprzez wypełnienie krótkiego formularza:  http://nowaakademia.dobraedukacja.edu.pl/.

1 listopada 2014

Ustalenia Zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja przyjęte 31października 2014 roku

Zarząd Stowarzyszenia Dobra Edukacja podjął decyzję o założeniu niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli o nazwie Ośrodek Dobrej Edukacji i włączeniu jej do Instytutu Dobrej Edukacji, w związku z tym uchwalił Statut Ośrodka Dobrej Edukacji i zmieniony Statut Instytutu Dobrej Edukacji. Do zadań Ośrodka będzie należało między innymi:
 • Ewaluacja i porządkowanie dokumentów programowych – wszystkich elementów Programu Dobrej Edukacji realizowanego w Akademiach Dobrej Edukacji.
 • Przygotowywanie opisu działań i procedur obowiązujących w Akademiach Dobrej Edukacji. 
 • Informowanie zainteresowanych środowisk o metodach pracy stosowanych w Akademiach Dobrej Edukacji i Programie Dobrej Edukacji. 

Zarząd dokonał zmian w statucie, działającej od września 2013 roku, Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji im. im. gen. Józefa Sowińskiego. Zmianie uległy też Założenia Dobrej Edukacji (załącznik do tego statutu). Najważniejsze zmiany dotyczą funkcjonowania organów kolegialnych Akademii. Zmiany w funkcjonowaniu tych organów wynikają z dotychczasowej praktyki – w podejmowaniu różnych decyzji uczestniczy cała społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli, a nie ich przedstawiciele. Organami statutowymi Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie od 31 października 2014 roku jest Społeczność Uczniów oraz Społeczność Akademii (wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele). Zmiany są analogiczne do zmian przyjętych w Statucie Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, uchwalonych 25 września 2014 roku.

Zarząd podjął ustalenia dotyczące organizacji Walnego Zebrania SDE w 2015 roku. Walne zebranie będzie połączone z działaniami organizowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji – seminarium na temat zarządzania innowacyjną edukacją dla kadry kierowniczej obecnych szkół i placówek SDE oraz dla liderów zainteresowanych tworzeniem nowych Akademii Dobrej Edukacji. Wszystko odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2015 roku w Warszawie. Proponowany harmonogram:
 • 30 stycznia 2015 roku, piątek, godz. 15-19 – szkolenie dla liderów
 • 31 stycznia 2015 roku, sobota, godz. 10-12 – Walne Zebranie SDE, godz. 12-14 – seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją 

Zarząd SDE postanowił o zorganizowaniu, analogicznie jak w roku 2014, w Gdańsku, w dniach 19-20 sierpnia 2015 roku (środa-czwartek), konferencji Techniki Dobrej Edukacji:
 • Współorganizatorzy: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Instytut Dobrej Edukacji. 
 • W planie przewidziany dzień otwarty oraz dzień roboczy, służący budowaniu sieci współpracy nauczycieli wszystkich – istniejących i tworzonych – Akademii Dobrej Edukacji.

W związku ze zmianami statutowymi, Zarząd SDE powołał nowych przedstawicieli SDE:
 • do Rady Rozwoju ADE w Gdańsku – Katarzyna Hall, Katarzyna Kichler, Hanna Rodzyn
 • do Rady Rozwoju ADE w Warszawie – Katarzyna Hall, Hanna Rodzyn, Jacek Staniszewski
 • do Rady Rozwoju IDE – Anna Florek, Katarzyna Hall, Jacek Staniszewski

Zarząd zaprasza osoby pracujące kolejny rok w Akademiach Dobrej Edukacji do zapisania się do Stowarzyszenia Dobra Edukacja. Można to zrobić wypełniając i przekazując deklarację członkowską pobraną ze strony: http://www.dobraedukacja.edu.pl/kontakt/jak-sie-zapisac.

4 października 2014

Instytut Dobrej Edukacji

Instytut Dobrej Edukacji to poszerzenie oferty funkcjonującej od 2013 roku Poradni Akademii Dobrej Edukacji, która jest częścią Instytutu. Współpracuje z Instytutem zespół doświadczonych pracowników akademickich, zajmujących się badaniami edukacyjnymi, przedsiębiorców oraz twórczych nauczycieli, będących w stanie kształtować ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebami uczniów i środowiska, opracowywać lokalne strategie rozwoju edukacji.

Instytut Dobrej Edukacji zajmuje się wypracowywaniem oraz upowszechnianiem nowatorskich i efektywnych rozwiązań organizacyjno-programowych. Stawia na doradztwo edukacyjno-zawodowe adresowane zarówno do młodzieży, jak i do osób dorosłych. Ponieważ częścią Instytutu jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, proponuje także diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Może wystawiać opinie m.in. dotyczące wczesnego wspomagania, dojrzałości szkolnej, dysleksji, edukacji domowej.

Instytut został utworzony przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja", we współpracy z organizacją pracodawców "Pracodawcy Pomorza", oraz z Fundacją "Integralia". Jest zespołem placówek: poradni psychologiczno-pedagogicznej o nazwie Poradnia Akademii Dobrej Edukacji, oraz placówki kształcenia ustawicznego o nazwie Centrum Ustawicznej Dobrej Edukacji.

Centrum Ustawicznej Dobrej Edukacji jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, prowadzoną przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja", wchodzącą w skład Instytutu Dobrej Edukacji. Dopiero rozpoczyna swoje działanie.


Statut Instytutu Dobrej Edukacji
Statut Centrum Ustawicznej Dobrej Edukacji
Statut Poradni Akademii Dobrej Edukacji

29 września 2014

Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku

Zarząd Stowarzyszenia "Dobra Edukacja" dokonał zmian w statucie, działającej od września 2013 roku, Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, będącej zespółem szkół. Zmianie uległy też Założenia Dobrej Edukacji (załącznik do tego statutu) oraz statuty szkół wchodzących w skład zespołu. Zmiany dotyczą funkcjonowania organów kolegialnych szkół. Zmiany w funkcjonowaniu tych organów wynikają z dotychczasowej praktyki - w podejmowaniu różnych decyzji uczestniczy cała społeczność uczniów i rodziców, a nie ich przedstawiciele. Organami statutowymi Akademii od 25 września 2014 roku jest cała Społeczność Uczniów oraz Społeczność Akademii (wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele).

Statut Akademii Dobrej Edukacji
Założenia Dobrej Edukacji (załącznik do Statutu Akademii Dobrej Edukacji)
Statut Liceum Akademii Dobrej Edukacji
Statut Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji
Statut Szkoły Podstawowej Akademii Dobrej Edukacji

19 września 2014

Używamy Google Classroom

We wrześniu 2014 roku została uruchomiona usługa Google Classroom. Uczniowie i nauczyciele Akademii Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja poprzez swoje konta utworzone w domenie dobraedukacja.edu.pl mają dostęp do Google Classroom.

Poprzez te konta korzystają także z poczty, Dysku Google, dyskutują w grupach i na forum. Jacek Staniszewski na blogu  http://adegoogle.blogspot.com/ objaśnia na serii filmików, jak się za to zabrać. Przygotował to z myślą o początkujących w tym wszystkim naszych uczniach i nauczycielach.  Każdy nowy uczeń i nauczyciel w swojej Akademii otrzymuje konto i wstępną pomoc, a filmiki szczególnie mogą pomóc tym, którzy dotychczas z żadnych narzędzi Google nie korzystali.

Wejście do Google Classroom

29 marca 2014

Wolontariat Instytutu Dobrej Edukacji

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym Wolontariat  Instytutu Dobrej Edukacji (WIDE), realizowanym w Gdańsku, w roku szkolnym 2014/15.

Biorąc udział w tym programie, uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia i wdrażania innowacyjnej koncepcji edukacyjnej - Programu Dobrej Edukacji. Po ukończeniu rocznego szkolenia połączonego z praktyką w strukturach stowarzyszenia, wybrane osoby, które zechcą dalej twórczo angażować się w rozwijanie koncepcji Programu Dobrej Edukacji,  mają możliwość, by nawiązać ścisłą współpracę z jedną z Akademii Dobrej Edukacji, tworzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja".

Do zaproponowania takiego programu szkoleniowego skłoniła nas obserwacja, że z realizowaniem Programu Dobrej Edukacji najlepiej sobie radzą jego twórcy. Nowe osoby, starające się włączyć do pracy w naszych Akademiach, mają kłopot w przyswojeniu sobie przyjętych metod i zasad pracy. Doszliśmy do przekonania, że dopiero po przejściu programu szkoleniowego i asystowaniu przez pewien czas twórcom koncepcji, którzy również w pierwszych miesiącach pracy Akademii pracowali jako wolontariusze, można samodzielnie przystępować do realizowania Programu Dobrej Edukacji. Ponieważ jest to pierwszy uruchamiany program szkoleniowy z tego zakresu, będzie on całkowicie bezpłatny.

Obecnie Akademie Dobrej Edukacji działają już w Gdańsku i w Warszawie. Instytut Dobrej Edukacji, rozpoczynający właśnie swoją działalność w Gdańsku, zamierza tworzyć kolejne Punkty Konsultacyjne Instytutu, będące miejscami upowszechniania tworzonej koncepcji, powstawania następnych Akademii. Zajmą się tym osoby odpowiednio przeszkolone, które już poznają w praktyce sposób organizacji pracy Akademii Dobrej Edukacji.

Więcej o programie WIDE