UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

2 kwietnia 2016

Planujemy studia podyplomowe

Instytut Dobrej Edukacji rozwija System Dobra Edukacja, w którym kładzie się szczególny nacisk na stworzenie uczniom optymalnych i przyjaznych warunków do rozwoju, zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i wybitnie uzdolnionych. System Dobra Edukacja może być wdrożony przez szkoły publiczne i niepubliczne, które szukają nowatorskich rozwiązań. W Systemie Dobra Edukacja nie stosuje się modelu klasowo-lekcyjnego, ani też tradycyjnego oceniania stopniami, a każdy uczeń jest objęty pomocą mentora, z którym planuje i przy pomocy którego realizuje swoją Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju.

Głównym elementem Systemu Dobra Edukacja jest prezentowany na tej stronie autorski program edukacji opracowany dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących, zwany Programem Dobrej Edukacji, który powstał przy współpracy z przedstawicielami świata akademickiego i zaczął być realizowany w 2013 roku w założonych wówczas i prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja szkołach – Akademiach Dobrej Edukacji w Warszawie i w Gdańsku. 

System Dobra Edukacja jest nieustannie udoskonalany i dostosowywany do zmieniających się wymagań prawnych oraz potrzeb. Wprowadzanie zmian należy do jego istoty i jest konieczne dla zapewnienia dalszego jego rozwoju. 

Instytut Dobrej Edukacji, w porozumieniu z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, planuje uruchomienie studiów podyplomowych przygotowujących do pracy zgodnie z Sytemem Dobra Edukacja. Pomożemy studiującym w wypracowaniu rozwiązań właściwych dla ich szkoły i zgodnych z Systemem. Szkoły, w których będą pracować absolwenci naszych studiów staną się bardziej przyjazne dla ucznia, będą pełniej wspierały jego rozwój. Zainteresowanych takimi studiami, prosimy o wypełnienie ankiety.