UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

30 grudnia 2015

Komunikat z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja w dniu 30 grudnia 2015 roku

Zarząd Stowarzyszenia Dobra Edukacja w dniu 30 grudnia 2015 roku dokonał zmiany statutów wszystkich szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie tak, aby umożliwić w tych szkołach edukację nie tylko dla uczniów objętych edukacją domową.

Do tej pory Stowarzyszenie tworzyło szkoły oparte głównie na zasadzie nauczania domowego, co pozwalało na organizowanie nauki w sposób elastyczny, nastawiony na indywidualne potrzeby każdego ucznia. Ciągle wierzymy, że nasz sposób uczenia jest pozytywny i daje uczniom dużo satysfakcji.

Powodem zmiany jest fakt, że rodzice uczniów ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie zaniepokoili się zredukowaniem o 40% dotacji na edukację uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Ich dzieci, zapisane do Akademii Dobrej Edukacji, najczęściej korzystają regularnie z zajęć organizowanych w porozumieniu z nimi w Akademiach. Po zmniejszeniu dotacji, dla rodziców znacznie wzrósłby koszt organizowania tych zajęć.

Rodzice uczniów Akademii, zainteresowani codzienną edukacją ich dzieci pod opieką nauczycieli Akademii Dobrej Edukacji, od 1 stycznia 2016 roku mogą wycofać się z edukacji domowej. Jednak organizacja pracy w Akademiach będzie odbywać się w sposób bardzo zbliżony do dotychczasowego.

Dotychczasowe doświadczenia umożliwiły nam takie opisanie w statucie i dokumentach programowych sposobu organizacji pracy szkoły, abyśmy mogli pracować podobnie jak do tej pory. Pracowaliśmy nad tym od pewnego czasu, planując dokonać tego dopiero od 1 września 2016 roku, ale zmiana przepisów dotacyjnych przyspieszyła ten proces. Rodzicom dajemy wybór. Są również tacy rodzice naszych uczniów, którzy uczą swoje dzieci w domach i w tych wypadkach rekomendujemy pozostanie przy edukacji domowej. Jednak większość uczniów, którzy codziennie chodzą do szkoły, będzie miała zaproponowane rozwiązania programowe i organizacyjne, dające możliwość kontynuowania dotychczasowych form pracy i wycofania się z edukacji domowej, a tym samym otrzymywania dalej pełnej dotacji.

W związku z powyższym, rodzice zainteresowani w obecnej sytuacji składaniem wniosków o wycofanie się z edukacji domowej, mogą to zrobić i jednocześnie ich dzieci mogą się uczyć dalej w naszych Akademiach na tych samych warunkach.

17 grudnia 2015

Zapraszamy na Seminarium Liderów IDE 2016 - o zarządzaniu innowacyjną edukacją

Instytut Dobrej Edukacji serdecznie zaprasza na Seminarium Liderów IDE 2016 - kolejne otwarte seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją, adresowane głównie do grup liderów zainteresowanych przystąpieniem do realizowania Programu Dobrej Edukacji w już istniejących szkołach lub w szkołach, które dana grupa zamierza powołać. Seminarium odbędzie się 12 lutego 2016 roku (piątek), w Gdańsku, w godzinach 11-17. W programie planowane jest spotkanie robocze wyposażające liderów w pakiet materiałów pomocniczych oraz program działania.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zalecany jest udział 3-4-osobowych grup inicjatywnych.

Wszyscy zainteresowani nawiązaniem kontaktu oraz otrzymywaniem dalszych informacji szczegółowych o organizowanym seminarium proszeni są o zgłoszenie się poprzez wypełnienie krótkiego formularza

Liczba miejsc jest ograniczona. Zakwalifikowane zostaną grupy, które już korzystały czy jeszcze przed Seminarium skorzystają z konsultacji indywidualnych. Można też bezpośrednio po seminarium oraz dzień później - 13 lutego 2016 roku, umówić się na indywidualne bezpośrednie konsultacje.

15 grudnia 2015

Dyżury telefoniczne konsultantów Instytutu Dobrej Edukacji w miesiącach styczeń-czerwiec 2016 roku

Poniedziałki, godz. 14-16, ul. Górczewska 13 w Warszawie
- organizacja wczesnej edukacji (ODN) - Aleksandra Skorupa, tel. 785570957
- stosowanie technologii (ODN) - Jacek Staniszewski, tel. 785571022

Wtorki, godz. 14-16, Al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku, tel. 661966696
- planowanie budżetu i zatrudnianie pracowników w Akademiach (CKU) - Hanna Rodzyn 
- zadania administracyjne w Akademiach (CKU) - Anna Grześkowiak

Środy, godz. 14-16, Al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku, tel. 661966696
- zarządzanie i prawo oświatowe (ODN) - Katarzyna Hall
- działania komunikacyjne i rozwojowe (CKU) - Natalia Bojarska

Czwartki, godz. 14-16, Aleja Zwycięstwa 24 w Gdańsku, tel. 661966696
- opieka mentorska i pomoc psychologiczno-pedagogiczna (PPP) - Katarzyna Kichler
- organizacja edukacji przedmiotowej (ODN) - Anna Florek

Piątki, godz. 14-16, Al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku
- zebranie konsultantów Instytutu Dobrej Edukacji, zawsze w drugi piątek miesiąca

Pytania do zebrania konsultantów prosimy nadsyłać na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl.