UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

30 grudnia 2015

Komunikat z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja w dniu 30 grudnia 2015 roku

Zarząd Stowarzyszenia Dobra Edukacja w dniu 30 grudnia 2015 roku dokonał zmiany statutów wszystkich szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie tak, aby umożliwić w tych szkołach edukację nie tylko dla uczniów objętych edukacją domową.

Do tej pory Stowarzyszenie tworzyło szkoły oparte głównie na zasadzie nauczania domowego, co pozwalało na organizowanie nauki w sposób elastyczny, nastawiony na indywidualne potrzeby każdego ucznia. Ciągle wierzymy, że nasz sposób uczenia jest pozytywny i daje uczniom dużo satysfakcji.

Powodem zmiany jest fakt, że rodzice uczniów ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie zaniepokoili się zredukowaniem o 40% dotacji na edukację uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Ich dzieci, zapisane do Akademii Dobrej Edukacji, najczęściej korzystają regularnie z zajęć organizowanych w porozumieniu z nimi w Akademiach. Po zmniejszeniu dotacji, dla rodziców znacznie wzrósłby koszt organizowania tych zajęć.

Rodzice uczniów Akademii, zainteresowani codzienną edukacją ich dzieci pod opieką nauczycieli Akademii Dobrej Edukacji, od 1 stycznia 2016 roku mogą wycofać się z edukacji domowej. Jednak organizacja pracy w Akademiach będzie odbywać się w sposób bardzo zbliżony do dotychczasowego.

Dotychczasowe doświadczenia umożliwiły nam takie opisanie w statucie i dokumentach programowych sposobu organizacji pracy szkoły, abyśmy mogli pracować podobnie jak do tej pory. Pracowaliśmy nad tym od pewnego czasu, planując dokonać tego dopiero od 1 września 2016 roku, ale zmiana przepisów dotacyjnych przyspieszyła ten proces. Rodzicom dajemy wybór. Są również tacy rodzice naszych uczniów, którzy uczą swoje dzieci w domach i w tych wypadkach rekomendujemy pozostanie przy edukacji domowej. Jednak większość uczniów, którzy codziennie chodzą do szkoły, będzie miała zaproponowane rozwiązania programowe i organizacyjne, dające możliwość kontynuowania dotychczasowych form pracy i wycofania się z edukacji domowej, a tym samym otrzymywania dalej pełnej dotacji.

W związku z powyższym, rodzice zainteresowani w obecnej sytuacji składaniem wniosków o wycofanie się z edukacji domowej, mogą to zrobić i jednocześnie ich dzieci mogą się uczyć dalej w naszych Akademiach na tych samych warunkach.