UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

29 września 2015

Plany na I trymestr 2015/16

Ustalenia z warsztatów kadry kierowniczej Akademii Dobrej Edukacji i Instytutu Dobrej Edukacji, które odbyły się 23 września w Warszawie, dotyczące planów na I trymestr:
  1. Zapoznanie wszystkich nowych nauczycieli oraz specjalistów pracujących z uczniami ze zaktualizowanym Programem Dobrej Edukacji, obowiązującym w Akademiach Dobrej Edukacji w roku szkolnym 2015/16, zamieszczonym na Mapie Programu Dobrej Edukacji.
  2. Przygotowanie, do 30 września 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla wszystkich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET). 
  3. Przygotowanie, do 30 września 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla uczniów obejmowanych egzaminami klasyfikacyjnymi, nie posiadającymi w/w orzeczeń, informacji o wymaganiach obowiązujących ich na koniec roku (w wypadku uczniów z orzeczeniami informacje o dostosowanych do potrzeb ucznia wymaganiach edukacyjnych są zawarte w IPET).
  4. Przygotowanie dla wszystkich uczniów, wspólnie z nimi, informacji o ich Indywidualnej Drodze Edukacyjnego Rozwoju (IDER). Jest to dokument wynikający z naszego Programu Dobrej Edukacji, którego kształt możemy modyfikować w oparciu o zebrane przy jego sporządzaniu doświadczenia.
  5. W dniach 15-30 listopada przygotowanie dla każdego ucznia informacji opisowej o postępach poczynionych w trakcie pierwszego trymestru.
  6. W dniach 1-15 grudnia zorganizowanie spotkań informacyjnych w składzie: rodzice, uczeń, dyrektor, mentor, poświęcone omówieniu wyników pierwszego trymestru i zaplanowaniu pracy na kolejny.

2 września 2015

Nasze nowe znaki i nowe Akademie

Nowy rok szkolny zaczęliśmy aż pod 10 adresami. Wszystkie nasze adresy można poznać wchodząc na naszą nową stronę: http://www.dobraedukacja.edu.pl/. Zarząd Stowarzyszenia “Dobra Edukacja”, w związku z dynamicznym rozrostem organizacyjnym szkół i placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, postanowił o używaniu od 1 września 2015 roku przez wszystkie podmioty Stowarzyszenia wspólnego znaku oraz nowych stron internetowych, opisujących całą strukturę organizacyjną.

Nowy logotyp Stowarzyszenia: 

Wszystkie szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie, ich Punkty Konsultacyjne, a także prowadzony przez Stowarzyszenie Punkt Przedszkolny, bedą używać nazwy i logotypu:

Prowadzone przez Stowarzyszenie placówki oświatowe: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, także będą używać wspólnej nazwy i logotypu:

Na nowe strony wszystkich Akademii i Instytutu wchodzimy z nowej strony głównej Stowarzyszenia: http://www.dobraedukacja.edu.pl/, do zapoznania się z którą serdecznie zapraszamy. Od 1 września 2015 roku tu należy szukać wszelkich nowych aktualności.

Nowe logotypy i nazwy w dotychczas stosowanych dokumentach, oznakowaniach i drukach będą wprowadzane stopniowo.

Aktualności archiwalne, z życia Stowarzyszenia oraz prowadzonych przez nie przed 1 września 2015 roku szkół i placówek, będą dalej dostępne pod adresami:

Stowarzyszenie “Dobra Edukacja” - stara strona: http://www.old.dobraedukacja.edu.pl/

Akademia Dobrej Edukacji im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie - stara strona: http://old.warszawa.dobraedukacja.edu.pl/

Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku - stara strona: http://old.gdansk.dobraedukacja.edu.pl/

Instytut Dobrej Edukacji - pod adresem http://ide.dobraedukacja.edu.pl/ będzie dalej prowadzona strona zawierająca aktualne dokumenty programowe, obowiązujące w Akademiach Stowarzyszenia oraz będą tu dostępne archiwalne aktualności z życia Instytutu.