UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

2 września 2015

Nasze nowe znaki i nowe Akademie

Nowy rok szkolny zaczęliśmy aż pod 10 adresami. Wszystkie nasze adresy można poznać wchodząc na naszą nową stronę: http://www.dobraedukacja.edu.pl/. Zarząd Stowarzyszenia “Dobra Edukacja”, w związku z dynamicznym rozrostem organizacyjnym szkół i placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, postanowił o używaniu od 1 września 2015 roku przez wszystkie podmioty Stowarzyszenia wspólnego znaku oraz nowych stron internetowych, opisujących całą strukturę organizacyjną.

Nowy logotyp Stowarzyszenia: 

Wszystkie szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie, ich Punkty Konsultacyjne, a także prowadzony przez Stowarzyszenie Punkt Przedszkolny, bedą używać nazwy i logotypu:

Prowadzone przez Stowarzyszenie placówki oświatowe: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, także będą używać wspólnej nazwy i logotypu:

Na nowe strony wszystkich Akademii i Instytutu wchodzimy z nowej strony głównej Stowarzyszenia: http://www.dobraedukacja.edu.pl/, do zapoznania się z którą serdecznie zapraszamy. Od 1 września 2015 roku tu należy szukać wszelkich nowych aktualności.

Nowe logotypy i nazwy w dotychczas stosowanych dokumentach, oznakowaniach i drukach będą wprowadzane stopniowo.

Aktualności archiwalne, z życia Stowarzyszenia oraz prowadzonych przez nie przed 1 września 2015 roku szkół i placówek, będą dalej dostępne pod adresami:

Stowarzyszenie “Dobra Edukacja” - stara strona: http://www.old.dobraedukacja.edu.pl/

Akademia Dobrej Edukacji im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie - stara strona: http://old.warszawa.dobraedukacja.edu.pl/

Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku - stara strona: http://old.gdansk.dobraedukacja.edu.pl/

Instytut Dobrej Edukacji - pod adresem http://ide.dobraedukacja.edu.pl/ będzie dalej prowadzona strona zawierająca aktualne dokumenty programowe, obowiązujące w Akademiach Stowarzyszenia oraz będą tu dostępne archiwalne aktualności z życia Instytutu.