UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

29 września 2015

Plany na I trymestr 2015/16

Ustalenia z warsztatów kadry kierowniczej Akademii Dobrej Edukacji i Instytutu Dobrej Edukacji, które odbyły się 23 września w Warszawie, dotyczące planów na I trymestr:
  1. Zapoznanie wszystkich nowych nauczycieli oraz specjalistów pracujących z uczniami ze zaktualizowanym Programem Dobrej Edukacji, obowiązującym w Akademiach Dobrej Edukacji w roku szkolnym 2015/16, zamieszczonym na Mapie Programu Dobrej Edukacji.
  2. Przygotowanie, do 30 września 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla wszystkich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET). 
  3. Przygotowanie, do 30 września 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla uczniów obejmowanych egzaminami klasyfikacyjnymi, nie posiadającymi w/w orzeczeń, informacji o wymaganiach obowiązujących ich na koniec roku (w wypadku uczniów z orzeczeniami informacje o dostosowanych do potrzeb ucznia wymaganiach edukacyjnych są zawarte w IPET).
  4. Przygotowanie dla wszystkich uczniów, wspólnie z nimi, informacji o ich Indywidualnej Drodze Edukacyjnego Rozwoju (IDER). Jest to dokument wynikający z naszego Programu Dobrej Edukacji, którego kształt możemy modyfikować w oparciu o zebrane przy jego sporządzaniu doświadczenia.
  5. W dniach 15-30 listopada przygotowanie dla każdego ucznia informacji opisowej o postępach poczynionych w trakcie pierwszego trymestru.
  6. W dniach 1-15 grudnia zorganizowanie spotkań informacyjnych w składzie: rodzice, uczeń, dyrektor, mentor, poświęcone omówieniu wyników pierwszego trymestru i zaplanowaniu pracy na kolejny.