UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

16 lipca 2016

Kalendarz roku szkolnego

Na naszym blogu mamy zakładkę prawo oświatowe, gdzie zgrupowane są najważniejsze oświatowe ustawy i rozporządzenia z linkami do Internetowego Systemu Aktów Prawnych prowadzonego przez Sejm.

Gdy jesteśmy na etapie planowania roku szkolnego, wyraźnie brakuje w tej zakładce rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. Cały czas obowiązuje rozporządzenie na ten temat wydane w 2002 roku, tylko że wydano do niego aż 11 rozporządzeń zmieniających jego tekst i oficjalnie nie ogłoszono tekstu ujednoliconego.

Google podpowiada między innymi tekst ujednolicony pochodzący ze strony Kuratorium Oświaty w Białymstoku i chyba można się właśnie nim kierować, jeśli chcemy przeczytać tekst rozporządzenia w całości.

Planując rok szkolny można też organiczyć się do kalendarza roku szkolnego 2016/17 ogłoszonego przez MEN. MEN zapowiada kolejne zmiany w tym kalendarzu (brak sprawdzianu, skrócenie roku szkolnego). Projekt kolejnego rozporządzenia zmieniającego jest już ogłoszony.

Poza tym, co ogłoszono w tym kalendarzu MEN, warto także wiedzieć, że obowiązujący stan prawny pozwala dyrektorowi szkoły ustalić - po zasiegnięciu opinii społeczności szkolnej - i ogłosić najpóźniej do 30 września, dodatkowe dni wolne od zajęć obowiązkowych, w wymiarze dla:
1) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
2) gimnazjów - do 8 dni,
3) liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
c) egzamin maturalny,
d) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

W tych dodatkowych dniach wolnych od obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jednak szkoła musi oferować opiekę nad uczniami.

Komunikat CKE o harmonogramie egzaminów jest tutaj.

Przygotowując Harmonogram roku szkolnego w Akademiach Dobrej Edukacji dodatkowo uwzględniamy nasze Założenia.