UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

4 października 2014

Instytut Dobrej Edukacji

Instytut Dobrej Edukacji to poszerzenie oferty funkcjonującej od 2013 roku Poradni Akademii Dobrej Edukacji, która jest częścią Instytutu. Współpracuje z Instytutem zespół doświadczonych pracowników akademickich, zajmujących się badaniami edukacyjnymi, przedsiębiorców oraz twórczych nauczycieli, będących w stanie kształtować ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebami uczniów i środowiska, opracowywać lokalne strategie rozwoju edukacji.

Instytut Dobrej Edukacji zajmuje się wypracowywaniem oraz upowszechnianiem nowatorskich i efektywnych rozwiązań organizacyjno-programowych. Stawia na doradztwo edukacyjno-zawodowe adresowane zarówno do młodzieży, jak i do osób dorosłych. Ponieważ częścią Instytutu jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, proponuje także diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Może wystawiać opinie m.in. dotyczące wczesnego wspomagania, dojrzałości szkolnej, dysleksji, edukacji domowej.

Instytut został utworzony przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja", we współpracy z organizacją pracodawców "Pracodawcy Pomorza", oraz z Fundacją "Integralia". Jest zespołem placówek: poradni psychologiczno-pedagogicznej o nazwie Poradnia Akademii Dobrej Edukacji, oraz placówki kształcenia ustawicznego o nazwie Centrum Ustawicznej Dobrej Edukacji.

Centrum Ustawicznej Dobrej Edukacji jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, prowadzoną przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja", wchodzącą w skład Instytutu Dobrej Edukacji. Dopiero rozpoczyna swoje działanie.


Statut Instytutu Dobrej Edukacji
Statut Centrum Ustawicznej Dobrej Edukacji
Statut Poradni Akademii Dobrej Edukacji