UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

1 listopada 2014

Ustalenia Zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja przyjęte 31października 2014 roku

Zarząd Stowarzyszenia Dobra Edukacja podjął decyzję o założeniu niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli o nazwie Ośrodek Dobrej Edukacji i włączeniu jej do Instytutu Dobrej Edukacji, w związku z tym uchwalił Statut Ośrodka Dobrej Edukacji i zmieniony Statut Instytutu Dobrej Edukacji. Do zadań Ośrodka będzie należało między innymi:
  • Ewaluacja i porządkowanie dokumentów programowych – wszystkich elementów Programu Dobrej Edukacji realizowanego w Akademiach Dobrej Edukacji.
  • Przygotowywanie opisu działań i procedur obowiązujących w Akademiach Dobrej Edukacji. 
  • Informowanie zainteresowanych środowisk o metodach pracy stosowanych w Akademiach Dobrej Edukacji i Programie Dobrej Edukacji. 

Zarząd dokonał zmian w statucie, działającej od września 2013 roku, Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji im. im. gen. Józefa Sowińskiego. Zmianie uległy też Założenia Dobrej Edukacji (załącznik do tego statutu). Najważniejsze zmiany dotyczą funkcjonowania organów kolegialnych Akademii. Zmiany w funkcjonowaniu tych organów wynikają z dotychczasowej praktyki – w podejmowaniu różnych decyzji uczestniczy cała społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli, a nie ich przedstawiciele. Organami statutowymi Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie od 31 października 2014 roku jest Społeczność Uczniów oraz Społeczność Akademii (wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele). Zmiany są analogiczne do zmian przyjętych w Statucie Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, uchwalonych 25 września 2014 roku.

Zarząd podjął ustalenia dotyczące organizacji Walnego Zebrania SDE w 2015 roku. Walne zebranie będzie połączone z działaniami organizowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji – seminarium na temat zarządzania innowacyjną edukacją dla kadry kierowniczej obecnych szkół i placówek SDE oraz dla liderów zainteresowanych tworzeniem nowych Akademii Dobrej Edukacji. Wszystko odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2015 roku w Warszawie. Proponowany harmonogram:
  • 30 stycznia 2015 roku, piątek, godz. 15-19 – szkolenie dla liderów
  • 31 stycznia 2015 roku, sobota, godz. 10-12 – Walne Zebranie SDE, godz. 12-14 – seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją 

Zarząd SDE postanowił o zorganizowaniu, analogicznie jak w roku 2014, w Gdańsku, w dniach 19-20 sierpnia 2015 roku (środa-czwartek), konferencji Techniki Dobrej Edukacji:
  • Współorganizatorzy: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Instytut Dobrej Edukacji. 
  • W planie przewidziany dzień otwarty oraz dzień roboczy, służący budowaniu sieci współpracy nauczycieli wszystkich – istniejących i tworzonych – Akademii Dobrej Edukacji.

W związku ze zmianami statutowymi, Zarząd SDE powołał nowych przedstawicieli SDE:
  • do Rady Rozwoju ADE w Gdańsku – Katarzyna Hall, Katarzyna Kichler, Hanna Rodzyn
  • do Rady Rozwoju ADE w Warszawie – Katarzyna Hall, Hanna Rodzyn, Jacek Staniszewski
  • do Rady Rozwoju IDE – Anna Florek, Katarzyna Hall, Jacek Staniszewski

Zarząd zaprasza osoby pracujące kolejny rok w Akademiach Dobrej Edukacji do zapisania się do Stowarzyszenia Dobra Edukacja. Można to zrobić wypełniając i przekazując deklarację członkowską pobraną ze strony: http://www.dobraedukacja.edu.pl/kontakt/jak-sie-zapisac.