UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

29 września 2014

Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku

Zarząd Stowarzyszenia "Dobra Edukacja" dokonał zmian w statucie, działającej od września 2013 roku, Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, będącej zespółem szkół. Zmianie uległy też Założenia Dobrej Edukacji (załącznik do tego statutu) oraz statuty szkół wchodzących w skład zespołu. Zmiany dotyczą funkcjonowania organów kolegialnych szkół. Zmiany w funkcjonowaniu tych organów wynikają z dotychczasowej praktyki - w podejmowaniu różnych decyzji uczestniczy cała społeczność uczniów i rodziców, a nie ich przedstawiciele. Organami statutowymi Akademii od 25 września 2014 roku jest cała Społeczność Uczniów oraz Społeczność Akademii (wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele).

Statut Akademii Dobrej Edukacji
Założenia Dobrej Edukacji (załącznik do Statutu Akademii Dobrej Edukacji)
Statut Liceum Akademii Dobrej Edukacji
Statut Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji
Statut Szkoły Podstawowej Akademii Dobrej Edukacji