UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

13 lutego 2016

Zmiany dokumentów od 15 lutego 2016

11 lutego 2016 roku odbyło się Seminarium Instytutu Dobrej Edukacji, adresowane głównie do kadry kierowniczej szkół realizujących Program Dobrej Edukacji, prowadzących od 1 stycznia 2016 roku kształcenie ramowe. W dyskusji zostały zaproponowane pewne korekty Statutu Akademii Dobrej Edukacji i Założeń Dobrej Edukacji oraz w procedurze rekrutacyjnej. Zarząd Stowarzyszenia przychylił się do przedstawionych propozycji i przyjął nowe dokumenty, jako obowiązujące od 15 lutego 2016 roku. Akademie udostępnią zmienione dokumenty na swoich stronach do 20 lutego.

Do nowych Założeń Dobrej Edukacji (załącznika do Statutów Akademii) włączono dużą część zawartości dotychczasowych części wstępnych Programu Dobrej Edukacji, poza Programem wychowawczym i profilaktycznym, który pozostał bez zmian.