UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

28 lutego 2016

Lektura i uwagi obowiązkowe

Nauczyciele pracujący na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szkołach podstawowych, które realizują Program Dobrej Edukacji proszeni są o bardzo uważną lekturę projektu zmienionej podstawy programowej zamieszczonego na stronie MEN. Jakie macie do projektu uwagi? Gdyby wszedł w życie, jakie zmiany będą potrzebne w naszym Programie?

Aktualny stan prawny dotyczący tych etapów jest w rozporządzeniu zmieniającym z 30 maja 2014 roku (do pobrania tutaj) i obowiązuje dopiero drugi rok.

Projekt MEN jest do pobrania ze strony MEN (tutaj). MEN prosi o uwagi do 11 marca. My prosimy realizujących nasz Program o nadsyłanie swoich uwag do 7 marca na adresy: aleksandra.skorupa@dobraedukacja.edu.pl i anna.florek@dobraedukacja.edu.pl.

Kolejna lektura obowiązkowa nas czeka po tym, jak MEN skieruje być może nieco zmodyfikowany projekt do konsultacji. Natomiast, gdy już rozporządzenie zostanie wydane, czeka nas dostosowanie Programu Dobrej Edukacji do zmienionego stanu prawnego.

Przypominamy, że realizowanie naszego Programu, to również obowiązek uczestniczenia w dostosowywaniu tego Programu do zmieniającego się stanu prawnego. Czekamy na uwagi.

Polecamy też uwadze analizę porównawczą obecnego stanu prawnego i projektu MEN przygotowaną przez Fundację "Przestrzeń dla edukacji".