Dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji.

20 maja 2015

Prowadzimy nabór uczniów do Akademii Dobrej Edukacji

NInstytut Dobrej Edukacji zajmuje się prowadzeniem naboru uczniów do istniejących i tworzonych Akademii Dobrej Edukacji. Akademie Dobrej Edukacji przyjmują obecnie uczniów, którzy rozpoczną w nich naukę od września. Liczba miejsc na każdym etapie edukacyjnym jest ograniczona.

Etapy, na których planowana jest praca poszczególnych Akademii w najbliższym roku szkolnym:


Zerówka lub przedszkole
Klasy I-III szkoły podstawowej
Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Gimnazjum
Liceum
Gdańsk


Warszawa Wola

Józefów


Jarocin


Leszno


Legionowo


Warszawa Bielany

Olsztyn
Aktualne informacje o zasadach naboru do poszczególnych Akademii znajdują się na ich stronach, na które najlepiej wejść ze strony Stowarzyszenia Dobra Edukacja: