UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ROZUMNI / Szkoła Podstawowa / Klasa II

BLOK ROZUMNI
Rozumienie rzeczywistości przyrodniczej
Obserwujemy i doświadczamy
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: edukacja przyrodnicza.
Edukacja przyrodnicza
Cele:
Rozbudzanie ciekawości świata, obserwowanie i badanie najbliższego otoczenia.
Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt.
Kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności za swoje zachowania wobec przyrody.
Poznawanie zjawisk i elementów przyrody ożywionej i nieożywionej służących potrzebom człowieka lub stanowiących zagrożenie.
Obserwowanie i charakteryzowanie zjawisk atmosferycznych, dostosowywanie własnych aktywności do panujących warunków pogodowych.
Klasa 2
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt
rozpoznawanie roślin i zwierząt
rozpoznaje rośliny i zwierzęta
rozpoznaje rośliny zielne, krzewy, drzewa rosnące w najbliższym otoczeniu
obserwacje przyrodnicze
rozpoznaje rośliny i zwierzęta
prowadzi obserwacje przyrodnicze
rozumie znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt
rozumie i stosuje zasady ochrony przyrody
zna znaczenie wybranych skał i minerałów
zna warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt
rozumie wpływ pogody na życie roślin i zwierząt
potrafi wytłumaczyć wpływ światła, powietrza i wody na życie na Ziemi
wie, do czego służy kompas
wymienia charakterystyczne i typowe zwierzęta dla danego regionu Polski
zna niektóre zwierzęta egzotyczne
zna elementy pogody (temperatura, wiatr, opady, zachmurzenie)
pory roku
wie o odlotach i przylotach ptaków, jak również o zapadaniu zwierząt w sen zimowy
rośliny, kwiaty, zwierzęta, krzewy, drzewa
rozumie pojęcie „warzywa”, wyróżnia ich część podziemną i nadziemną
potrafi odróżnić krzew od drzewa
wymienia kilka nazw drzew i krzewów (z najbliższego otoczenia)
zna ogólną budowę kwiatu
rozumie rolę owadów w zapylaniu kwiatów
wyjaśnia pojęcie „chwast”, zna sposoby walki z chwastami
pożytek dla środowiska ze zwierząt
pogłębia wiadomości o ptakach niszczących szkodniki, o owadach zapylających kwiaty, o dżdżownicach spulchniających glebę
zagrożenia dla przyrody ze strony człowieka
zna takie zagrożenia, jak: wypalanie łąk i ściernisk, pożary lasów, zatruwanie powietrza i wód, wyrzucanie odpadów, spalanie śmieci
potrafi chronić przyrodę: szanuje rośliny, nie śmieci, pomaga zwierzętom zimą, pomaga zwierzętom przetrwać upalne lato, odpowiednio zachowuje się w parku i w lesie
zagrożenia ze strony roślin i zwierząt
wie, jak się zachować w razie zagrożenia
potrafi rozpoznać trujące owoce, liście, grzyby
potrafi rozpoznać niebezpieczne i chore zwierzęta
człowiek
dobrze zna podstawowe zasady zdrowego żywienia
potrafi dostosować się do zaleceń lekarza
potrafi dbać o siebie i innych
wie, jakie zniszczenia przyrody może powodować człowiek
poznaje zagrożenia dla człowieka ze strony przyrody
woda
rozumie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt
zna i stosuje sposoby oszczędzania wody
segregacja śmieci
zna sposoby segregacji śmieci
potrafi dokonać segregacji przy zachowaniu zasad higieny
rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych
Warunki atmosferyczne
pogoda
obserwuje i rozumie prognozy pogody
rozpoznaje pory roku i rozumie zmiany zachodzące w czasie ich trwania
potrafi rozpoznać zjawiska atmosferyczne
rozumie zagrożenia związane ze zjawiskami atmosferycznymi
potrafi odpowiednio dobrać ubiór do warunków atmosferycznych