UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ROZUMNI / Szkoła Podstawowa / Klasa I

BLOK ROZUMNI
Rozumienie rzeczywistości przyrodniczej
Obserwujemy i doświadczamy
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: edukacja przyrodnicza.
Edukacja przyrodnicza
Cele:
Rozbudzanie ciekawości świata, obserwowanie i badanie najbliższego otoczenia.
Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt.
Kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności za swoje zachowania wobec przyrody.
Poznawanie zjawisk i elementów przyrody ożywionej i nieożywionej służących potrzebom człowieka lub stanowiących dla niego zagrożenie –- obserwowanie i charakteryzowanie zjawisk atmosferycznych, dostosowywanie własnych aktywności do panujących warunków pogodowych
Klasa 1
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt
rozpoznawanie roślin i zwierząt
rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, w lesie, na polu uprawnym, w ogrodzie, w sadzie
rozpoznaje rośliny zielne, krzewy, drzewa rosnące w najbliższym otoczeniu
obserwacje przyrodnicze
obserwuje proste doświadczenia przyrodnicze
analizuje te doświadczenia
rozpoznaje niektóre rośliny i zwierzęta żyjące w wybranych ekosystemach (w lesie, w parku, na łące, w zbiornikach wodnych)
pory roku
wie o odlotach i przylotach ptaków, jak również o zapadaniu zwierząt w sen zimowy
rośliny, kwiaty, zwierzęta, krzewy, drzewa
wymienia warunki niezbędne do uprawy roślin i hodowli zwierząt w różnych środowiskach
prowadzi gospodarstwo domowe, szkolne uprawy i hodowle
prowadzi proste hodowle i uprawy
potrafi pielęgnować rośliny ozdobne w klasie
rozumie potrzebę opieki nad zwierzętami
pożytek dla środowiska ze zwierząt
pogłębia wiadomości o ptakach niszczących szkodniki, o owadach zapylających kwiaty, o dżdżownicach spulchniających glebę
zagrożenia dla przyrody ze strony człowieka
zna takie zagrożenia, jak: wypalanie łąk i ściernisk, pożary lasów, zatruwanie powietrza i wód, wyrzucanie odpadów, spalanie śmieci
potrafi chronić przyrodę: szanuje rośliny, nie śmieci, pomaga zwierzętom zimą, pomaga zwierzętom przetrwać upalne lato, odpowiednio zachowuje się w parku i w lesie
zagrożenia ze strony roślin i zwierząt
wie, jak się zachować w razie zagrożenia
potrafi rozpoznać trujące owoce, liście, grzyby
potrafi rozpoznać niebezpieczne i chore zwierzęta
człowiek
zna kilka podstawowych zasad zdrowego żywienia
potrafi dostosować się do zaleceń lekarza
wie, jakie zniszczenia przyrody może powodować człowiek
poznaje zagrożenia dla człowieka ze strony przyrody
woda
rozumie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt

segregacja śmieci
zna sposoby segregacji śmieci
potrafi dokonać segregacji przy zachowaniu zasad higieny
rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych
Warunki atmosferyczne
pogoda
obserwuje pogodę
potrafi prowadzić obrazkowy kalendarz pogody
rozumie prognozę pogody emitowaną w radiu i w telewizji
ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych
zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku
orientuje się w zagrożeniach, których źródłem są zjawiska przyrodnicze
wie, jak się zachować w razie zagrożenia (np. podczas burzy, huraganu, powodzi, pożaru)