UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ROZUMNI / Edukacja przedszkolna

BLOK ROZUMNI
 Rozumienie rzeczywistości przyrodniczej
Obserwujemy i doświadczamy.
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego z zakresu edukacja przyrodnicza.
Edukacja przyrodnicza
Cele:
Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, zrozumienie jej znaczenia w życiu ludzi oraz poznanie sposobów jej ochrony.
Rozwijanie umiejętności obserwacji cyklicznych zmian zachodzących w przyrodzie związanych z występowaniem pór roku oraz wyciąganie trafnych praktycznych wniosków z tego faktu.
Budzenie zainteresowania Ziemią jako jedną z planet Układu Słonecznego.
Bogactwo przyrody jako źródło przeżyć i doznań estetycznych.
Klasa 0
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Różne środowiska przyrodnicze
poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego
dostrzega różnorodność środowisk przyrodniczych, nazywa je i wymienia charakterystyczne cechy
prowadzi obserwacje jednorazowe i cykliczne
dostrzeganie zmian w przyrodzie
porównuje wygląd środowisk przyrodniczych w kolejnych porach roku, dostrzega podobieństwa i różnice
dostrzega piękno przyrody i odczuwa relaksację pod jej wpływem
obserwuje, jak działania człowieka zmieniają świat przyrody
rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu dziecka
nazywa wybrane rośliny i zwierzęta oraz rozpoznaje je po wyglądzie i cechach
wie, jakie korzyści czerpie człowiek ze świata przyrody
zachowuje bezpieczeństwo w kontakcie z roślinami i zwierzętami
właściwie zachowuje się w różnych środowiskach przyrodniczych
czerpie ze świata przyrody inspiracje do prac artystycznych
Świat roślin
różnorodność i bogactwo świata roślinnego
rozróżnia rośliny uprawne, ozdobne i chwasty
rozumie wieloletniość jednych roślin i sezonowość innych
wymienia nazwy wybranych roślin wzrastających w danej porze roku
określa jadalne części wybranych roślin
nazywa najbardziej popularne rośliny lecznicze
rozumie wpływ owadów na rośliny
rozpoznaje kilka roślin z innych kontynentów
budowa roślin i warunki niezbędne do ich bytowania
rozpoznaje i nazywa części roślin
rozumie i określa warunki potrzebne do wzrostu i rozwoju rośliny
wymienia wybrane narzędzia i maszyny do uprawy roślin
przedstawia sposób przetwórstwa niektórych roślin i wymienia produkt końcowy
Świat zwierząt

zwierzęta w najbliższym otoczeniu dziecka


nazywa obserwowane zwierzęta, określa ich wygląd, sposób poruszania się, odżywiania, bytowania, przynależność do gatunku bez naruszania ich wolności
określa różnice między zwierzętami
wyjaśnia zjawisko odlotów i przylotów ptaków, sen zimowy, gromadzenie zapasów na zimę, zmiany upierzenia lub futra
wymienia zwierzęta hodowane przez człowieka i korzyści z płynące tej hodowli
określa zależność między miejscem i trybem życia a wyglądem zwierząt 
ma pozytywne i opiekuńcze uczucia do zwierząt
zwierzęta na świecie

wymienia zwierzęta żyjące w innych strefach klimatycznych, w różnych środowiskach
opowiada o ich wyglądzie i zwyczajach
unika bliskiego kontaktu z groźnymi zwierzętami
Zjawiska przyrodnicze

poznanie zjawisk przyrodniczych powstających w różnych porach roku
obserwuje zjawiska przyrodnicze, nazywa je, rozumie przyczynę ich powstawania
wymienia pozytywne i negatywne skutki zjawisk przyrodniczych
prowadzi okresowy kalendarz pogody
jest uczestnikiem i obserwatorem doświadczeń z wodą, śniegiem, wiatrem
odczytuje temperaturę na termometrze pogodowym
dostrzega piękno niektórych zjawisk przyrodniczych i wyraża je w pracach plastycznych
Zjawiska kosmiczne
kosmos
wymienia nazwy niektórych planet, gwiazd, gwiazdozbiorów i ich satelitów
obserwuje niebo nad swoją głową okiem nieuzbrojonym i przez przyrządy
dostrzega znaczenie Słońca i Księżyca dla życia na Ziemi
interesuje się meteorami, kometami, meteorytami
rozwija swą fantazję i wyobraźnię związaną z życiem na innych planetach, podróżami międzygwiezdnymi oraz wykonuje na ten temat prace plastyczne

Ziemia – nasza planeta
określa kształt Ziemi na podstawie globusa, zaznajamia się z rozmieszczeniem kontynentów i ich proporcji do wód na planecie
wymienia niektóre minerały istniejące na Ziemi
interesuje się takimi zjawiskami, jak erupcja wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami oraz ich skutkami i je rozumieć
opisuje sposoby ochrony Ziemi przed wyniszczeniem i zanieczyszczeniem różnych środowisk oraz atmosfery i przeciwdziała im w miarę swoich możliwości