UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ANGIELSKI - V klasa szkoły podstawowej

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Program spełnia wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej.

Język angielski w V klasie 
Wymagania na 4 trymestr
Klasa V
Trymestr 4
Pigułka 7
Pigułka 8
EK
Treści programowe
Życie rodzinne i towarzyskie
Żywienie


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym życia rodzinnego i towarzyskiego (potrafi opisać członków rodziny, kolegów, przyjaciół, związki i relacje, codzienne czynności, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, a także posługuje się słownictwem związanym z Internetem, komputerami i telefonią komórkową) oraz żywienia (potrafi określić artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
- rozumie ze słuchu bardzo proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
- reaguje na polecenia,
- rozumie znaczenie codziennych zwrotów adresowanych do uczniów,
- rozumie ogólny sens prostego tekstu,
- wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym,
- rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody, żartowanie),
- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w szkole, na dworcu kolejowym).

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
- rozumie proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne, instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy),
- określa główną myśl tekstu/komunikatu,
- znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
- rozpoznaje różne rodzaje tekstów (np. list prywatny, SMS, e-mail, opowiadanie, zaproszenie).

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
- właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, szczególnie w celu uzyskania, udzielenia lub przekazania informacji, a także odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy.
- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne uwzględniające opis (osób, przedmiotów, miejsc, codziennych czynności), udzielanie podstawowych informacji na swój temat, a także wyrażające własne preferencje i upodobania,
- przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego,
- zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMTYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
- stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby zidentyfikować i zlokalizować osobę lub przedmiot, opisuje postać, uwzględniając jej stan emocjonalny, opisuje przedmioty,
- potrafi zaprezentować członków rodziny i przyjaciół, porównywać cechy ludzi i opisywać ich wygląd, przedstawić sposoby spędzania wolnego czasu, a także nazwać części komputera i omówić zadania, jakie można wykonać za pomocą komputera, laptopa, smartfona czy tabletu,
- wyraża własne upodobania dotyczące picia i jedzenia, potrafi zamówić jedzenie, ułożyć menu, wymienić nazwy produktów żywieniowych oraz podać przepis na ulubioną potrawę,
- posługuje się przysłówkami nazywającymi częstotliwość oraz konstrukcją trybu rozkazującego,
- stopniuje przymiotniki oraz stosuje zaimki nieokreślone: some, any, much, more, many.
- stosuje proste konstrukcje z wykorzystaniem czasów teraźniejszego Present Simple oraz Future Simple, uwzględniając czasowniki modalne can, could.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Yummy yummy)
Uczeń:
- poznaje kulturę kulinarną krajów anglojęzycznego obszaru językowego,
- potrafi przygotować prezentację dotyczącą ulubionej potrawy,
- integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) My favourite dish (przygotowanie ulubionej potrawy).
2) Dine with me (przygotowanie degustacji ulubionych potraw, organizacja warsztatów kulinarnych).
3) It’s shopping time (przygotowanie krótkiego skeczu dotyczącego zakupów).

Język angielski w V klasie 
Wymagania na 5 trymestr
Klasa V
Trymestr 5
Pigułka 9
Pigułka 10
EK
Treści programowe
Zakupy i usługi
Podróżowanie i turystyka


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym zakupów i usług (potrafi opisać rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie) oraz podróżowania i turystyki (potrafi określić strony świata, ukształtowanie terenu, a także środki transportu).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
- rozumie ze słuchu bardzo proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
- reaguje na polecenia,
- rozumie znaczenie codziennych zwrotów adresowanych do uczniów,
- rozumie ogólny sens prostego tekstu,
- wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym,
- rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody, żartowanie),
- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w szkole, na dworcu kolejowym).

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
- rozumie proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne, instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy),
- określa główną myśl tekstu/komunikatu,
- znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
- rozpoznaje różne rodzaje tekstów (np. list prywatny, SMS, e-mail, opowiadanie, zaproszenie).

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
- właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, szczególnie w celu uzyskania, udzielenia lub przekazania informacji, a także odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy.
- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne uwzględniające opis (osób, przedmiotów, miejsc, codziennych czynności), udzielanie podstawowych informacji na swój temat, a także wyrażające własne preferencje i upodobania,
- przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego,
- zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMTYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
- stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby zidentyfikować i zlokalizować osobę lub przedmiot, opisuje postać, uwzględniając jej stan emocjonalny, opisuje przedmioty,
- potrafi nazwać sklepy i instytucje użyteczności publicznej, korzystać z biblioteki, dokonywać zakupów w sklepach oraz zamówić posiłek w restauracji,
- wypytuje o szczegóły dotyczące ciekawych miejsc, podaje informacje i je zdobywa, zadając pytania (proste i złożone), nazywa środki transportu oraz opisuje, jak dotrzeć do celu,
- stopniuje przymiotniki oraz stosuje zaimki nieokreślone: one, ones,
- stosuje proste konstrukcje z wykorzystaniem czasów teraźniejszego Present Simple oraz Future Simple.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Literature)
Uczeń:
- poznaje anglojęzyczną literaturę oraz brytyjską i amerykańską prasę,
- integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) My favourite book (opis ulubionej pozycji literackiej).
2) My poem (warsztaty literackie, warsztaty poezji).
3) C as comics (sztuka komiksu).
4) NewsFlash (przygotowanie krótkiego serwisu informacyjnego w języku obcym).
5) CartOOns (przygotowanie kreskówki/opowiadania).

Język angielski w V klasie 
Wymagania na 6 trymestr
Klasa V
Trymestr 6
Pigułka 11
Pigułka 12
EK
Treści programowe
CLIL
Trening egzaminacyjny


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem z omówionych zakresów tematycznych omawianych w klasie IV oraz V (człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi oraz podróżowanie i turystyka).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
- rozumie ze słuchu bardzo proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
- reaguje na polecenia,
- rozumie znaczenie codziennych zwrotów adresowanych do uczniów,
- rozumie ogólny sens prostego tekstu,
- wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym,
- rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody, żartowanie),
- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w szkole, na dworcu kolejowym).

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
- rozumie proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne, instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy),
- określa główną myśl tekstu/komunikatu,
- znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
- rozpoznaje różne rodzaje tekstów (np. list prywatny, SMS, e-mail, opowiadanie, zaproszenie).

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
- właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, szczególnie w celu uzyskania, udzielenia lub przekazania informacji, a także odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy.
- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne uwzględniające opis (osób, przedmiotów, miejsc, codziennych czynności), udzielanie podstawowych informacji na swój temat, a także wyrażające własne preferencje i upodobania,
- przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego,
- zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMTYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
- stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby zidentyfikować i zlokalizować osobę lub przedmiot, opisuje postać, uwzględniając jej stan emocjonalny, opisuje przedmioty,
- stosuje konstrukcje leksykalno-gramatyczne (poznane w klasie IV oraz V) w ćwiczeniach kontekstowych.

CLIL
HEALTHY EATING – lekcja przyrody poświęcona zagadnieniom związanym ze zdrowym odżywianiem, wykorzystująca słownictwo związane z zakupami, produktami spożywczymi oraz proste konstrukcje czasu teraźniejszego Present Simple, Present Continuous. Integralnym elementem zajęć jest opracowanie zdrowego jadłospisu oraz przygotowanie posiłku w szkole.
GEOGRAPHY – (The BIG World) – lekcja geografii poświęcona kontynentom, krajom oraz strefom klimatycznym, wykorzystująca proste wypowiedzi, których budowa jest oparta na czasach teraźniejszym Present Simple oraz Present Continuous.
BIOLOGY – (We are animals, too) – lekcja przyrody poświęcona zwierzętom, bazująca na słownictwie opisującym części ciała zwierząt oraz warunki, w jakich żyją. Część praktyczna zajęć może zostać przeprowadzona w ogrodzie zoologicznym. Podczas zajęć uczniowie tworzą proste wypowiedzi, których budowa jest oparta na czasach teraźniejszym Present Simple oraz Present Continuous.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Let’s exercise)
Uczeń:
- potrafi poznaje dyscypliny sportowe wywodzące się z krajów anglojęzycznych,
- integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) Be fit (opracowanie zestawu ćwiczeń sportowych).
2) Play with me (zorganizowanie turnieju sportowego).
3) My trip to zoo (zaplanowanie wycieczki do ogrodu zoologicznego).

TRENING EGZAMINACYJNY
Uczeń przystępuje do próbnego minisprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego, poznaje format sprawdzianu, typy zadań i czas jego trwania.


Egzamin klasyfikacyjny z języka angielskiego po V klasie szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe.