UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

PIĘKNI / Gimnazjum / Klasa III

Cele bloku: PIĘKNI. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej języka polskiego, muzyki i plastyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz języka polskiego i wiedzy o kulturze dla liceum.


Klasa III

TREŚCI
dla klasy III
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Po 7 trymestrze:
PROPONOWANE TEKSTY KULTURY
KRĄG TEMATYCZNO – PROBLEMOWY
JĘZYK POLSKI
MUZYKA
PLASTYKAw każdym trymestrze:
Uczeń:
- redaguje teksty w różnych edytorach tekstu JP III 1.4);
- korzysta z elektronicznych środków przekazywania informacji JP III 1.8);
- korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności M1.2).
I Powroty do antyku

- reinterpretacje antyku
- powieść historyczna jako próba opisania świata starożytnego
- wzory antyczne w powieści kryminalnej

POEZJA
- Józef Czechowicz, Iliada
- Tadeusz Nowak, Psalm o powrocie
- *Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito
PROZA
- Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
- Bolesław Prus, Faraon (fragmenty)
- *Agatha Christie, Dwanaście prac Herkulesa
- *mitologia: Herkules, historia wojny trojańskiej
MALARSTWO
- greckie malarstwo wazowe
RZEŹBA
- Agessandros, Polidor i Atenodor, Grupa Laokoona

Uczeń:
- zna teksty literackie i inne teksty kultury  omawiane na zajęciach, dzieli się refleksjami i odczuciami na ich temat JP II 1.1);
- przypisuje dany utwór do właściwego rodzaju literackiego JP II 2.6) – liryka, epika;
- interpretuje głosowo wybrane utwory JP II 3.3);
- wskazuje podmiot liryczny, narratora, bohaterów w danym tekście literackim JP II 2.2);
- rozpoznaje czytany utwór jako powieść historyczną, powieść detektywistyczną JP II 2.7), 2.8);
- dostrzega różnorodność postaw społecznych i obyczajowych JP II 4.3);
- sporządza opis dzieła sztuki i pisze sprawozdanie z lektury JP III 1.1);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JP II 4.1), JP III 2.3)
-P 3.1,2 (antyk).


II Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?
- pierwsza miłość
- dojrzała miłość
- postawy miłości
- rozstania i tęsknoty
- odpowiedzialność za wywołane w drugim człowieku uczucia

POEZJA
- Małgorzata Hillar, Poziomka; Zakochana
-* Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, wybór wierszy
- Adam Mickiewicz, Niepewność
- Cyprian Kamil Norwid, W Weronie
- Ewa Lipska, O czym myśli dziewczyna na lekcji gramatyki języka polskiego
- *Jan Twardowski, Poczekaj
- Leopold Staff, *** (więc można kochać…)


PROZA
- *Orfeusz i Eurydyka, mitologia
- Paweł Huelle, Pierwsza miłość
DRAMAT
- *William Shakespeare, Romeo i Julia
MUZYKA
- Marek Grechuta, Niepewność
- Stare Dobre Małżeństwo, Z nim będziesz szczęśliwsza

FILM
- np. Zakochana złośnica, reż. G. Junger, Romeo I Julia, reż. Bob Luhrmann, Pamiętnik, reż. N. Cassavetes lub inny melodramat

Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów JP II 1.1); JP II 2.6) – liryka, epika; JP II 3.3); JP II 2.7) – dramat; JP II 2.8) – opowiadanie; JP II 2.4);
- omawia na podstawie poznanych tekstów kultury zagadnienia egzystencjalne JPII 4.2);
- dostrzega zróżnicowane postawy społeczne JP II 4.3);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JP II 4.1); JP III 2.3);
- pisze rozprawkę na zadany temat JP III 1.1);
- znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (film) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich JP II 2.10);
- wskazuje elementy dramatu (akt, scena, tekst główny, tekst poboczny, monolog, dialog) JP II 2.9);
- uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie JP III 1.5), JP III 2.2);
- wypowiada się na temat wysłuchanych utworów muzycznych (M 2.4).Klasa III

TREŚCI
dla klasy III
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Po 8 trymestrze:
PROPONOWANE TEKSTY KULTURY
KRĄG TEMATYCZNO – PROBLEMOWY
JĘZYK POLSKI
MUZYKA
PLASTYKA
III Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?
- pamięć o tych, którzy zginęli
- czas wojny próbą dla człowieka
- wojna – czasy słabości i heroizmu

POEZJA
- Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia o…[chłopcu polskim]
- *Czesław Miłosz, Piosenka o porcelanie
- Tadeusz Różewicz, Warkoczyk
- Anna Kamieńska, Jej śmierć ma 16 lat; Strzelać w oczy człowieka
- *Wisława Szymborska, Koniec i początek

PROZA
- *Ida Fink, Odpływający ogród (wybrane opowiadanie)
- Wiesław Myśliwski, Kamień na kamieniu (fragment Cmentarz)
-*Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

MUZYKA
- Lao Che, Godzina W

FILM
- Pianista, reż. R. Polański lub Lista Schindlera
- W ciemności, reż. A. Holland

Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów JP II 1.1); JP II 2.6) – liryka, epika; JP II 3.3); JP II 2.8) – opowiadanie; JP II 2.4);
- uwzględnia w interpretacji kontekst historyczny, biograficzny JP II 3.2);
- interpretuje głosowo wybrane utwory (JP II 3.3);
- dostrzega różnorodność postaw społecznych, narodowych i obyczajowych JP II 4.3);
- pisze sprawozdanie z filmu JP III 1.1);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JP II 4.1), JP III 2.3);
- wypowiada się na temat wysłuchanych utworów muzycznych (M 2.4);
- uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie JPIII 1.5), JP III 2.2).

IV Pytać wciąż będziemy

- pytania o los człowieka
- życie jako zmaganie się z losem
- Hektor, Syzyf, Odyseusz – antyczne postaci literackie zmagające się z przeznaczeniem
- marzenia o świecie idealnym
- sprawiedliwy osąd
- przestrzeganie prawa
- motyw sądu w sztuce
POEZJA
- Jan Kochanowski, O żywocie ludzkim (fraszka)
- Stanisław Barańczak, Południe
-* Wisława Szymborska, Utopia
-* Adam Mickiewicz, Lilie (ballada)
PROZA
- *Jan Parandowski, Przygody Odyseusza, mit o Syzyfie
- *Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty)
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (fragment)
- *Biblia (Dekalog)

DRAMAT
- *Juliusz Słowacki, Balladyna (fragmenty)

MALARSTWO
- Hans Memling, Sąd Ostateczny
- Michał Anioł, fresk Sąd Ostateczny

RZEŹBA
- Temida z przepaską na oczachWycieczka do kościoła Mariackiego
Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów JP II 1.1); JP II 2.6) – liryka, epika; JP II 3.3); JP II 2.4);
- omawia na podstawie poznanych tekstów kultury zagadnienia egzystencjalne JP II 4.2);
- rozpoznaje czytany utwór jako dramat, balladę JP II 2.7);
- dostrzega zróżnicowane postawy społeczne JP II 4.3);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JP II 4.1); JP III 2.3);
- uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie JP III 1.5), JP III 2.2);
- dokonuje opisu dzieła sztuki (P 3.2);
- rozpoznaje dzieła malarskie Hansa Memlinga i Michała Anioła (P 3.2.).

Klasa III

TREŚCI
dla klasy III
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Po 9 trymestrze:
PROPONOWANE TEKSTY KULTURY
KRĄG TEMATYCZNO – PROBLEMOWY
JĘZYK POLSKI
MUZYKA
PLASTYKA
V I widzę coś robił przez tysiąclecia, Człowiecze!

- nieustanne wybory życiowe
- dokąd zmierza człowiek?
- skąd się bierze dobro i zło w człowieku?
- wewnętrzne przemiany bohaterów literackich
- charakterystyka człowieka współczesnego
- bohaterowie literaccy jako inspiracja w codzienności
POEZJA
- Leopold Staff, Człowiek
- Ewa Lipska, Dyktando
- *Wisława Szymborska, Sto pociech
- Tadeusz Różewicz, Unde malum?
- Małgorzata Hillar, My z drugiej połowy XX wieku
- Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (dzieje Jacka Soplicy)

PROZA
- Leszek Kołakowski, O tolerancji (fragmenty)
- *Biblia, Kain i Abel
- Opowieści Okrągłego Stołu (fragment Król Artur)
- Dezyderata


MUZYKA
- Stanisław Sojka, Tolerancja
- Czesław Niemen, Dziwny ten świat

FILM
- Pan Tadeusz (fragmenty), reż. A. Wajda
- Zmruż oczy, reż. A. Jakimowski


Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów JP II 1.1); JP II 2.6) – liryka, epika; JP II 3.3); JP II 2.4);
- omawia na podstawie poznanych tekstów kultury zagadnienia egzystencjalne JP II 4.2);
- pisze rozprawkę lub opowiadanie oraz list motywacyjny, podanie i CV JP III 1.1);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JP II 4.1), JP III 2.3);
- znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych JP II 2.10);
- wypowiada się na temat wysłuchanych utworów muzycznych (M 2.4);
- uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie JPIII 1.5, JP III 2.2).

VI Radość tworzenia

- rola poezji i zadania artysty
- twórczość artystyczna jako element ludzkiej egzystencji
- czym jest dzieło sztuki?
POEZJA
- Miron Białoszewski, Chcą od mojego pisania, Mironczarnia
- Kazimierz Przerwa – Tetmajer, W kaplicy Sykstyńskiej
- *Wisława Szymborska, Niektórzy lubią poezję
- Julian Przyboś, Notre-Dame
- *Czesław Miłosz, Zaklęcie
- Stanisław Grochowiak, Ars poetica
- Tadeusz Różewicz, Prawa i obowiązki
PROZA
- Jarosław Iwaszkiewicz, Ikar
- wspomnienie, pamiętnik podróżnika lub zdobywcy (np. Kinga Choszcz, Moja Afryka lub Marek Kamiński, Moje Bieguny)

MALARSTWO
- Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem, Mona Liza
- malowidła naskalne z jaskiń w Altamirze i w Lascaux
RZEŹBA
- rzeźby Michała AniołaSpotkanie z twórcą (aktorem lub autorem) lub udział w spektaklu teatralnym
Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów JP II 1.1); JP II 2.6) – liryka, epika; JP II 2.7); JP II 3.3); JP II 2.4);
- omawia na podstawie poznanych tekstów kultury zagadnienia egzystencjalne JP II 4.2);
- dostrzega zróżnicowane postawy społeczne JP II 4.3);
- pisze opowiadanie i sporządza opis dzieła sztuki JP III 1.1);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JP II 4.1); JP III 2.3);
- uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie JPIII 1.5), JP III 2.2);
- dokonuje opisu dzieła sztuki P 3.2.);
- rozpoznaje dzieła malarskie Leonarda da Vinci i rzeźby Michała Anioła (P 3.2.).Kształcenie sprawności językowych – cykl nieciągły


Pojęcia z zakresu wiedzy o języku
Materiał i treści nauczania nauczania
Wymagania określone w podstawie programowej
Trymestr 7 (klasa III)
Głoska a litera
-schemat budowy ludzkiego aparatu  mowy,
- powstawanie głosek (schemat narządów mowy),
- fonetyka jako dyscyplina (opisowa, historyczna, eksperymentalna),
- pojęcie głoski (samogłoski, spółgłoski), litery, alfabetu, znaki diakrytyczne,
- głoski dźwięczne i bezdźwięczne,
- głoski ustne i nosowe; głoski twarde i miękkie,
- oznaczanie miękkości głosek,
- opis kryteriów podziału samogłosek i głosek (ze względu na miejsce artykulacji),
- głoska a sylaba (zgłoska): pojęcie sylaby otwartej i zamkniętej,
II 2.4 - wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu fonetyki (rym, rytm, wyraz dźwiękonaśladowczy)
Upodobnienia (udźwięcznienia i ubezdźwięcznienia)
- upodobnienia pod względem dźwięczności (martwe, żywe; zewnątrzwyrazowe, międzywyrazowe; postępowe, wsteczne),
- pod względem artykulacji (żywe; wewnątrzwyrazowe, międzywyrazowe; wsteczne),
- uproszczenia grup spółgłoskowych,
- akcent (wyrazowy i zdaniowy), zestrój akcentowy
- intonacja
Trymestr 8 (klasa III)
Tekst
-analiza strukturalna (język, gatunek, rodzaj itp.) i semantyczna (znaczenie i funkcja) różnorodnych tekstów
-język jako system znaków, tekst jako najwyższa jednostka systemu;
-etapy tworzenia tekstu.
Trymestr 9 (klasa III)
Ćwiczenie sprawności językowych w roli nadawcy i odbiorcy
-wiedza o języku warunkiem skutecznej komunikacji;
-wykorzystywanie wiedzy o języku przewidzianej w podstawie programowej do tworzenia i odbierania tekstów z wyjaśnianiem funkcji zastosowanych środków językowych
W klasie III realizowane są następujące wypowiedzi pisemne:

trymestr I - podanie
trymestr II - życiorys, CV, list motywacyjny
trymestr III - rozprawka

Odwołania do podstawy programowej:

III 1.1 - tworzy spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne;
III 1.2 - stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź;
III 1.3 - tworzy plan twórczy własnej wypowiedzi;
III 1.4 - dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze, poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne;
III 2.1 - rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową - stosuje się do niej;
III 3.2 - sprawne posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;
III 2.3 - dąży do precyzyjnego wysławiania się, świadomie dobiera synonimy i antonimy

Egzamin klasyfikacyjny z bloku PIĘKNI w klasie III gimnazjum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i przewiduje sklasyfikowanie z języka polskiego.