UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ROSYJSKI - trzeci rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

Trzeci rok nauki języka rosyjskiego
Wymagania na 7 trymestr
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
1. Słownictwo – kultura, sport; dziedziny kultury, teatr, media; dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe.       
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne
2. Zagadnienia gramatyczne.           
Czasowniki związane z uprawianiem sportu: заниматься, играть, плыть,
плавать, прыгать, рисовать, создавать, делать, снимать, сниматься.
Formy osobowe czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego czasowników.
Formy trybu rozkazującego 3 osoby z wyrazami пусть, пускай.
Wyrażenie болеть (за кого? За что?).
3. Zagadnienia fonetyczne.  

kształtuje prawidłową wypowiedź, używając konstrukcji intonacyjnych

potrafi poprawnie odczytać z podręcznika tekst drukowany lub pisany bez zaznaczonego akcentu
4. Wypowiedź ustna.             

tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne, czyli nazywa codzienne czynności, potrafi zamówić lub kupić bilety do kina, teatru, nazywa dzieła sztuki, dyscypliny sportu, opisuje sprzęt sportowy
5. Wypowiedź pisemna.                   
tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, e-mail, list prywatny, prosty list formalny)
6. Rozumienie ze słuchu.      

rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

reaguje na polecenia

rozumie znaczenie codziennych zwrotów

wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym
7. Rozumienie tekstu czytanego.     
określa główną myśl tekstu/komunikatu, znajduje w tekście określone informacje

Wymagania na 8 trymestr
TREŚCI
dla klasy III                
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
1. Słownictwo – życie społeczne, nauka i technika; podstawowe urządzenia techniczne, technologia informacyjno-komunikacyjna.                     
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne
2. Zagadnienia gramatyczne.                 

Przyimki для, на służce dla określenia celu i przeznaczenia,
Krótka forma wybranych przymiotników w funkcji orzecznika.
Rzeczowniki – nazwy urządzeń technicznych AGD i RTV.
Nazwy podstawowych dyscyplin naukowych.
3. Zagadnienia fonetyczne.  

kształtuje prawidłową wypowiedź, używając konstrukcji intonacyjnych

potrafi poprawnie odczytać z podręcznika tekst drukowany lub pisany bez zaznaczonego akcentu
4. Wypowiedź ustna.             
tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne, podając w nich nazwy urządzeń technicznych
5. Wypowiedź pisemna.        

tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, e-mail, list prywatny, prosty list formalny)
6. Rozumienie ze słuchu.      

rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

reaguje na polecenia; rozumie znaczenie codziennych zwrotów

wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym
7. Rozumienie tekstu czytanego.     
określa główną myśl tekstu/komunikatu,

znajduje w tekście określone informacje

Wymagania n 9 trymestr
TREŚCI
dla klasy III                
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
1. Słownictwo - powtórzenie.            
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne
2. Zagadnienia gramatyczne.           

Czasowniki związane z uprawianiem sportu: заниматься, играть, плыть,
плавать, прыгать, рисовать, создавать, делать, снимать, сниматься.
Formy osobowe czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego czasowników.
Formy trybu rozkazującego 3 osoby z wyrazami пусть, пускай.
Wyrażenie болеть (за кого? За что?).
Przyimki для, на służce dla określenia celu i przeznaczenia,
Krótka forma wybranych przymiotników w funkcji orzecznika.
Rzeczowniki – nazwy urządzeń technicznych AGD i RTV.
Nazwy podstawowych dyscyplin naukowych.
3. Zagadnienia fonetyczne.              
samodzielnie kontroluje poprawność fonetyczną, umie skontrolować i poprawić ewentualne błędy wymowy i akcentu
4. Wypowiedź ustna.             

tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
5. Wypowiedź pisemna.                   

tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, e-mail, list prywatny, prosty list formalny)
6. Rozumienie ze słuchu.                 

rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

reaguje na polecenia; rozumie znaczenie codziennych zwrotów

wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym
7. Rozumienie tekstu czytanego.               
określa główną myśl tekstu/komunikatu,

znajduje w tekście określone informacje

Egzamin klasyfikacyjny po trzecim roku nauki obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka rosyjskiego.