UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK HISZPAŃSKI - trzeci rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.

Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

Trzeci rok nauki języka hiszpańskiego

Wymagania na
1 (7) trymestr

Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: dziedziny kultury, teatr, media, nazwy obiektów kultury i rozrywki, dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, zdrowie, choroby i dolegliwości, nazwy uczuć i emocji
 • potrafi wymienić swoje doświadczenia z przeszłości oraz zdarzenia, które dopiero się wydarzyły
 • potrafi umówić się na wspólne wyjście do teatru, kina etc.
 • umie opowiedzieć o swoich upodobaniach i przedstawić swój punkt widzenia
 • umie wyrazić opinię na temat dzieła kultury lub wydarzenia sportowego
 • opowiada o swoim samopoczuciu, chorobie
 • udziela rad


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo –   KULTURA, SPORT, ZDROWIE

Dziedziny kultury
Teatr, media, nazwy obiektów kultury i rozrywki, dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, zdrowie, choroby i dolegliwości, nazwy uczuć i emocji

Zagadnienia gramatyczne

Czasownik GUSTAR – powtórzenie
Czas Pretérito Perfecto dla wyrażenia przeszłych doświadczeń (¿Has visto la película El Señor de los Anillos?;¿Has jugado alguna vez a los bolos?) oraz dla relacjonowania zdarzeń, które zaszły w okresie czasu, który jeszcze się nie skończył (Hoy he dormido bien)
Okoliczniki charakterystyczne dla czasu Pretérito Perfecto: ya, todavía no, alguna vez, nunca, hoy, últimamente, este mes/año, esta mañana/tarde etc.
Kontrast pomiędzy czasami Presente oraz Pretérito Perfecto (Habitualmente...., pero hoy........)
Czasownik DOLER i powtórzenie informacji o zaimkach dopełnienia dalszego
Czasowniki modalne: PODER, DEBER
Elementy trybu rozkazującego – powtórzenie

Zagadnienia fonetyczne

Doskonalenie prawidłowej akcentacji oraz wymowy dźwięków
Ćwiczenie intonacji

Wypowiedź ustna

Opowiadanie o upodobaniach dotyczących aktywności sportowej i życia kulturalnego
Przedstawianie swojego punktu widzenia
Opowiadanie o doświadczeniach życiowych (co już zrobiliśmy, a czego jeszcze nie)
Umawianie się na wspólne wyjście do teatru, kina etc.
Opowiadanie o chorobach i dolegliwościach

Wypowiedź pisemna

Pisanie sms-ów
Recenzja filmu, książki lub wydarzenia sportowego
Opis poranka
Różne porady dla osoby chorej w zależności od jej dolegliwości

Rozumienie ze słuchu

Nagranie o zwyczajach młodej Hiszpanki oraz o tym, co robiła dzisiaj                           
Rozumienie tekstu czytanego

Zwykły dzień hiszpańskiego chłopca
Dialog w gabinecie lekarskim


Wymagania na 2 (8) trymestr

Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: podróże, środki transportu, wynalazki, Internet, nazwy nośników informacji, rzeczowniki związane z historią i rewolucją, daty
 • umie opowiedzieć o pewnych zdarzeniach z przeszłości
 • potrafi uzyskać oraz udzielić odpowiedzi na temat czasu wykonania czynności w przeszłości
 • podaje podstawowe fakty z życia wielkich naukowców, osób zasłużonych
 • pokrótce opowiada o ważnych wydarzeniach z historii
 • potrafi przeczytać daty
 • umie powiedzieć, w jakich celach korzysta z internetu
 • potrafi wskazać, do czego służą dane przedmioty, wynalazki

ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo – PODRÓŻE, NAUKA I TECHNIKA, HISTORIA

Podróże
Środki transportu- powtórzenie
Wynalazki
Internet
Nazwy nośników informacji
Rzeczowniki związane z historią i rewolucją
Daty

Zagadnienia gramatyczne

Czas Pretérito Indefinido (czasowniki regularne i podstawowe czasowniki nieregularne)
Określenia czasu charakterystyczne dla Pretérito Indefinido: el otro día, ayer, anoche, el año pasado, hace....años etc.
Czytanie dat
Przyimek PARA- zdanie celowe
Pytania o funkcję z czasownikiem SERVIR: ¿Para qué sirve el bolígrafo? Sirve para escribir etc.

Zagadnienia fonetyczne

Doskonalenie prawidłowej akcentacji oraz wymowy dźwięków
Ćwiczenie intonacji
Wypowiedź ustna

Prowadzenie rozmowy telefonicznej
Opowiadanie o dniu wczorajszym
Opowiadanie o tym, kiedy po raz ostatni coś robiliśmy
Zadawanie pytań o ludzi nauki i ich osiągnięcia oraz udzielanie odpowiedzi
Zadawanie pytań o ważne wydarzenie w historii ludzkości oraz udzielanie odpowiedzi
                
Wypowiedź pisemna

Opowiadanie o wakacjach, feriach, podróży etc.
Tekst o powodach, dla których korzystamy z internetu: „Para qué utilizo Internet?”
         
Rozumienie ze słuchu

Letnia przygoda
Krótki życiorys
Piosenka Jose Feliciano “Qué será

Rozumienie tekstu czytanego

List z wakacji
Czytanie i dopasowywanie opisów do pocztówek z wakacji
Krótkie informacje biograficzne o ludziach nauki


Wymagania na 3 (9) trymestr

Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: pogoda, temperatura, kierunki geograficzne,   nazwy roślin, zwierząt i krajobrazu,  
 • potrafi uzyskać i udzielić informacji o pogodzie
 • potrafi opowiedzieć o klimacie w swoim kraju
 • potrafi skomentować pogodę
 • wyraża sugestie, mówi o powinnościach
 • opowiada o planach, zamierzeniach

ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo – PODRÓŻE, NAUKA I TECHNIKA, HISTORIA

Podróże
Środki transportu- powtórzenie
Wynalazki
Internet
Nazwy nośników informacji
Rzeczowniki związane z historią i rewolucją
Daty

Zagadnienia gramatyczne

Czas Pretérito Indefinido (czasowniki regularne i podstawowe czasowniki nieregularne)
Określenia czasu charakterystyczne dla Pretérito Indefinido: el otro día, ayer, anoche, el año pasado, hace....años etc.
Czytanie dat
Przyimek PARA- zdanie celowe
Pytania o funkcję z czasownikiem SERVIR: ¿Para qué sirve el bolígrafo? Sirve para escribir etc.

Zagadnienia fonetyczne

Doskonalenie prawidłowej akcentacji oraz wymowy dźwięków
Ćwiczenie intonacji
Wypowiedź ustna

Prowadzenie rozmowy telefonicznej
Opowiadanie o dniu wczorajszym
Opowiadanie o tym, kiedy po raz ostatni coś robiliśmy
Zadawanie pytań o ludzi nauki i ich osiągnięcia oraz udzielanie odpowiedzi
Zadawanie pytań o ważne wydarzenie w historii ludzkości oraz udzielanie odpowiedzi
                
Wypowiedź pisemna

Opowiadanie o wakacjach, feriach, podróży etc.
Tekst o powodach, dla których korzystamy z internetu: „Para qué utilizo Internet?”

Rozumienie ze słuchu

Letnia przygoda
Krótki życiorys
Piosenka Jose Feliciano “Qué será

Rozumienie tekstu czytanego

List z wakacji
Czytanie i dopasowywanie opisów do pocztówek z wakacji
Krótkie informacje biograficzne o ludziach nauki