UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK FRANCUSKI - pierwszy rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.


Pierwszy rok nauki języka francuskiego


Wymagania na 1 trymestr


Wymagania podstawowe – uczeń:
  • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: formy powitania i pożegnania, dane osobowe, akcesoria szkolne, rodzina, zwierzęta domowe
  • potrafi przedstawić się i opisać swoją rodzinę i przyjaciół – ustnie i pisemnie
  •  umie zadać proste pytania dotyczące osób i rzeczy
  • umie liczyć do 20


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo – CZŁOWIEK

Formy powitania i pożegnania
Dane osobowe
Akcesoria szkolne
Rodzina
Zwierzęta domowe
Liczebniki 1-20

Zagadnienia gramatyczne

Odmiana czasowników „être” „s’appeler” „avoir”
Rodzajnik określony i nieokreślony
Rodzaj rzeczowników
Przeczenie „ne….pas”
Zaimki osobowe i zaimki osobowe akcentowane (toniques)


Zagadnienia fonetyczne

Alfabet
Intonacja pytająca
Wymowa „e” muet


Wypowiedź ustna
Przedstawianie się – udzielanie odpowiedzi na proste pytania dotyczące mojej osoby
Literowanie
Stawianie pytań dotyczących ludzi i przedmiotów
Przedstawianie rodziny i przyjaciół


Wypowiedź pisemna
Krótki list, mail z informacjami dotyczącymi siebie, rodziny, przyjaciół


Rozumienie ze słuchu

Powitania i pożegnaniami
Krótkie dialogi z pytaniami dotyczącymi danych osobowych 

Rozumienie tekstu czytanego
Napisy informacyjne
Prosty komiksWymagania na 2 trymestrWymagania podstawowe – uczeń:
·         zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: rodzina, zwierzęta domowe, jedzenie, napoje
·         potrafi przedstawić się i opisać swoją rodzinę i zwierzęta domowe– ustnie i pisemnie
·         umie wyrazić to co lubi lub nie jeśli chodzi o jedzenie.
·         umie zadać proste pytania dotyczące osób i rzeczy
·         umie liczyć do 39ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo – RODZINA I JA

Rodzina
Zwierzęta domowe
Żywność i napoje
Liczebniki do 1-39

Zagadnienia gramatyczne

Odmiana czasowników „avoir” „vouloir” 
Rodzajnik określony i nieokreślony
Rodzaj rzeczowników
Przeczenie „ne….pas”
Wyrażenia „voici”, „voilà”, „c’est”
Wyrażenie „il y a”
Rodzajnik nieokreślony niepoliczalny


Zagadnienia fonetyczne

Dźwieki [ɔ̃]  [ɑ̃]
Wymowa „e” muet


Wypowiedź ustna
Przedstawianie rodziny i przyjaciół – udzielanie odpowiedzi na proste pytania dotyczące mojej osoby
Przedstawianie zwierząt
Wyrażanie opinii na temat jedzenia: „j’aime, je déteste, …”
Opisywanie za pomocą wyrażenia „il y a”
Stawianie prostych pytań


Wypowiedź pisemna
Krótki list, mail z informacjami dotyczącymi siebie, rodziny, przyjaciół
Stworzenie drzewa genealogicznego
Odegranie scenki teatralnej


Rozumienie ze słuchu

Krótkie dialogi z pytaniami dotyczącymi rodziny , zwierząt, jedzenia 

Rozumienie tekstu czytanego
Krótkie listy
Prosty komiksWymagania na 3 trymestr


Wymagania podstawowe – uczeń:
  • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: sposób spędzania wolnego czasu, sportów, a także przemieszczanie się w mieście i kierunki
  • potrafi przeczytać proste informacje na temat spędzania wolnego, środków transportu 
  • umie wyrazić to co lubi robić w wolnym czasie, jakie sporty lubi, a jakich nie
  • umie zadać proste pytania dotyczące spędzania wolnego czasu 
  • potrafi zapytać o drogę i udzielić odpowiedzi na pytania o drogę 
  • umie liczyć do 69

ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo – MOJE HOBBY
MOJE MIASTO

Spędzanie wolnego czasu
Sporty
Środki transportu
Elementy zabudowy
Kierunki
Liczebniki do 1-69

Zagadnienia gramatyczne

Odmiana czasowników I grupy „er”
Odmiana czasowników „faire” „aller” „prendre” „vouloir”
Przyimki „de” i „à”
Tryb rozkazujący w poleceniach
Zaimek „y”
Pytajnik „où”


Zagadnienia fonetyczne

Dźwieki [z]  [s]


Wypowiedź ustna
Określanie sposobu spędzania czasu
Wyrażanie opinii na temat hobby: „j’aime, je préfère, je déteste, …”
Określanie miejsca zamieszkania
Pytanie o drogę i udzielanie odpowiedzi


Wypowiedź pisemna
Krótki list, mail z informacjami dotyczącymi swoich upodobań


Rozumienie ze słuchu

Krótkie dialogi dotyczące  spędzanie wolnego czasu i poruszania się w mieście

Rozumienie tekstu czytanego
Krótkie listy
Prosty komiks
Egzamin klasyfikacyjny z języka francuskiego po pierwszym roku nauki obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe.