UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK FRANCUSKI - drugi rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.


Drugi rok nauki języka francuskiego


Wymagania na 1 (4) trymestrWymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: przedmioty nauczane w szkole, czas i godziny, wygląd zewnętrzny
 • potrafi uzyskać i udzielić informacji, która jest godzina, jaka jest pora dnia i dzień tygodnia, jaki jest plan zajęć
 • umie zwrócić się do kogoś z poleceniem lub prośbą
 • potrafi wyrazić zobowiązanie


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo – MÓJ PLAN DNIA
MÓJ WYGLĄD

Wskazania zegara
Nazwy dni tygodnia
Nazwy przedmiotów nauczanych w szkole
Plan lekcji
Nazwy części ciała
Nazwy postaci baśniowych

Zagadnienia gramatyczne

Czasowniki zwrotne se lever, s’habiller w formie twierdzącej, przeczącej i pytającej
Odmiana czasowników courir dormir, partir, devoir
Zaimki pytające : quel, quelle, quels, quelles, combien de..
Zaimki przymiotne dzierżawcze: mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses
Zgodność przymiotnika z rzeczownikiem w liczbie i rodzaju


Zagadnienia fonetyczne

Głoski [v] i [b]

Wypowiedź ustna
Pytanie i udzielanie odpowiedzi, która godzina
Opowiadanie o swoim planie dnia
Wydawanie poleceń
Opisywanie siebie i innych


Wypowiedź pisemna
Krótki mail z informacjami dotyczącymi szkoły, przedmiotów szkolnych i rozkładu dnia
Krótki opis postaci


Rozumienie ze słuchu

Krótkie dialogi dotyczące pory dnia, planu lekcji   


Rozumienie tekstu czytanego
List/email na temat rozkładu zajęć i zainteresowań
Prosty komiksWymagania na 2 (5) trymestrWymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: ubrania, zdrowie, dom
 • potrafi zapytać o cel działania
 • umie wyrazić możliwość i pozwolenie
 • określa swoje samopoczucie psychiczne i fizyczne
 • potrafi liczyć do 100


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo – UBRANIA
DOM
ZDROWIE

Części garderoby
Kolory
Nazwy świąt
Nazwy mebli
Nazwy pomieszczeń w domu
Nazwy uczuć i emocji
Liczebniki do 100

Zagadnienia gramatyczne

Czasowniki devoir, pouvoir, vouloir + bezokolicznik  
Odmiana czasowników boire, manger, pouvoir, faire, lire, savoir
Zaimki pytające : quand
Przyimki (podsumowanie)
Zgodność przymiotnika z rzeczownikiem w liczbie i rodzaju (c.d)


Zagadnienia fonetyczne

Głoski [ʃ] i [ʒ]
Głoski [ɑ̃] i [ε̃]

Wypowiedź ustna
Opisywanie wyglądu osób
Pytanie o cel wykonywanych czynności
Opowiadanie o miejscu zamieszkania
Wyrażanie zadowolenia lub niezadowolenia
Wyrażanie swoich uczuć


Wypowiedź pisemna
Tekst opisujący postać z komiksu, dom, wnętrze (40 słów)


Rozumienie ze słuchu

Dialogi i opisy   


Rozumienie tekstu czytanego
Dłuższy tekst (list, email, opis) – technika rozumienia globalnego tekstuWymagania na 3 (6) trymestrWymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności dotyczące żywienia i pogody
 • potrafi mówić o posiłkach, złożyć zamówienie w restauracji, zaproponować coś komuś
 • umie uzyskać i udzielić informacji na temat pogody
 • potrafi mówić o czynnościach w czasie  przyszłym


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo – POSIŁKI
POGODA

Artykuły spożywcze
Świat przyrody - pogoda
Nazwy pór dnia i posiłków
Nazwy zjawisk atmosferycznych

Zagadnienia gramatyczne

Czasowniki venir, pouvir, vouloir + bezokolicznik  
Czas przyszły futur proche
Zaimki dzierżawcze
Czasowniki w zwrotach bezosobowych: il neige, il pleut, etc
Zaimki pytające: Qui? Quoi? Comment? Quand? Où?
Przeczenie: ne…plus, ne …rien


Zagadnienia fonetyczne

Głoski [o], [œ] i [ø]
Głoska [j]]

Wypowiedź ustna
Zamawianie dań w restauracji
Opisywanie posiłków
Stawianie pytań i udzielanie odpowiedzi  o pogodzie
Przedstawianie prognozy pogody
Opowiadanie o czynnościach w czasie przyszłym
Wypowiedź pisemna
List do koleżanki opisujący pogodę w naszym regionie


Rozumienie ze słuchu

Reportaż na temat zdrowego sposobu odżywiania się   


Rozumienie tekstu czytanego
Analiza menu


Egzamin klasyfikacyjny z języka francuskiego po drugim roku nauki obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe.