UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Język angielski / Szkoła podstawowa / Klasa I


BLOK POLIGLOCI
Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: język obcy nowożytny.
Język obcy nowożytny
Cele:
Wspomaganie dziecka w całościowym rozwoju.
Stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego.
Słuchanie tekstów angielskich różnego rodzaju.
Rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń i odpowiedniego na nie reagowania.
Stopniowe ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji w języku angielskim.
Wdrażanie do posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach.
Czytanie ze zrozumieniem i poszerzanie słownictwa za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych.
Klasa 1
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Przygotowanie do dbałości o siebie i innych
najprostsze zwroty
rozumie proste polecenia i na nie reaguje
potrafi wyrazić akceptację lub jej brak
potrafi określić, czy ma dobry czy zły nastrój
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym codziennych czynności i potrafi je powtórzyć
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym: ulubionych zajęć, hobby, sportu, sposobów spędzania wolnego czasu, i potrafi je powtórzyć
potrafi odpowiedzieć na pytanie dotyczące spędzania czasu wolnego i je zadać
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym: jedzenia, picia, i potrafi je powtórzyć
potrafi krótko opowiedzieć, co lubi jeść
Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
proste zdania
rozumie i reaguje, gdy opisywane są przedmioty, osoby, miejsca
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym: nazw kolorów, przyborów szkolnych, i potrafi je powtórzyć
powtarza słowa historyjki za nagraniem
recytuje proste wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
Rozumienie otaczającej rzeczywistości społecznej
proste opisy przedmiotów i innych osób
potrafi powitać się i pożegnać na kilka sposobów
potrafi pełnym zdaniem odpowiedzieć, skąd pochodzi, jak się nazywa, ile ma lat
rozumie i reaguje, gdy opisywane są czynności rutynowe
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym: szkoły, klasy, i potrafi je powtórzyć
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym zabawek i potrafi je powtórzyć
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym zawodów i potrafi je powtórzyć
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym ubrania i potrafi je powtórzyć
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym: rodziny, domu, i potrafi je powtórzyć
potrafi odpowiedzieć na pytanie o rodzinę i je zadać
Rozumienie otaczającej rzeczywistości przyrodniczej
podstawowe wypowiedzi o pogodzie
potrafi krótko odpowiedzieć na pytanie o pogodę
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym: pogody, pory roku, zwierząt domowych i dzikich, i potrafi je powtórzyć
Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki
wyliczanie najprostszych elementów
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym: nazw dni tygodnia, miesięcy, liczebników, czasu, i potrafi je powtórzyć
rozumie i reaguje, gdy jest mowa o określaniu położenia danego przedmiotu lub osoby