UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Język angielski / Edukacja przedszkolna


BLOK POLIGLOCI
Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego z zakresu: język obcy nowożytny.
Język obcy nowożytny
Cele:
Wspomaganie dziecka w całościowym rozwoju.
Stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego.
Słuchanie tekstów angielskich różnego rodzaju.
Rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń i odpowiedniego na nie reagowania.
Stopniowe ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji w języku angielskim.
Wdrażanie do posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach.
Czytanie ze zrozumieniem i poszerzanie słownictwa za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych.
Klasa 0
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Przygotowanie do dbałości o siebie i innych
rozumie proste polecenia
potrafi wyrazić akceptację lub jej brak
potrafi określić, czy ma dobry czy zły nastrój
rozumie, gdy opisywane są przedmioty, osoby, miejsca
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym codziennych czynności
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym jedzenia i picia
potrafi odpowiedzieć na pytanie o to, co lubi jeść
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym sposobów spędzania wolnego czasu, ulubionego zajęcia, hobby, sportu
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym ubioru
Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym nazw kolorów, przyborów szkolnych
rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami
recytuje proste wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
Rozumienie otaczającej rzeczywistości społecznej
potrafi się przywitać i pożegnać
potrafi się przedstawić
potrafi podać swój wiek
rozumie, gdy opisywane są czynności rutynowe
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym szkoły, klasy
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym zabawek
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym zawodów
potrafi krótko określić swoje preferencje dotyczące spędzania czasu wolnego
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym rodziny i domu
potrafi krótko odpowiedzieć na pytanie o rodzinę
potrafi podać nazwę kraju, z którego pochodzi
Rozumienie otaczającej rzeczywistości przyrodniczej
rozumie pytanie o pogodę
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym pogody, pory roku, zwierząt domowych i dzikich
Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym nazw dni tygodnia, miesięcy, liczebników, czasu
rozumie, gdy jest mowa o określaniu położenia danego przedmiotu lub osoby
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym kolekcji