UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Język angielski / Szkoła podstawowa / Klasa III


BLOK POLIGLOCI
Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: język obcy nowożytny.
Język obcy nowożytny
Cele:
Wspomaganie dziecka w całościowym rozwoju.
Stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego.
Słuchanie tekstów angielskich różnego rodzaju.
Rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń i odpowiedniego na nie reagowania.
Stopniowe ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji w języku angielskim.
Wdrażanie do posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach.
Czytanie ze zrozumieniem i poszerzanie słownictwa za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych.
Klasa 3
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Przygotowanie do dbałości o siebie i innych
codzienne zwroty
rozumie proste polecenia, reaguje, odpowiada na nie i samo je tworzy
potrafi wyrazić akceptację lub jej brak
potrafi określić, czy ma dobry czy zły nastrój
potrafi odczytać znane już słownictwo dotyczące codziennych czynności oraz je poszerza za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych
potrafi odczytać znane już słownictwo dotyczące sportu i sposobów spędzania wolnego czasu oraz je poszerza za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych
potrafi odczytać znane już słownictwo dotyczące ubrania oraz je poszerza za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych
potrafi odczytać znane już słownictwo dotyczące: jedzenia, picia, oraz je poszerza za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych
potrafi nawiązać krótką rozmowę na temat tego, co lubi jeść
potrafi odczytać dialog
Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
tworzenie zdań i rozumienie, co mówią inni na ten sam temat
rozumie, reaguje, odpowiada, gdy opisywane są przedmioty, osoby, miejsca, i potrafi je opisać
potrafi odczytać znane już słownictwo dotyczące: nazw kolorów, przyborów szkolnych, oraz je poszerza za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych
potrafi odczytać słowa historyjki
recytuje proste wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
Rozumienie otaczającej rzeczywistości społecznej
rozmowa na podstawowe tematy
potrafi się przywitać i pożegnać na kilka sposobów
potrafi nawiązać rozmowę na temat tego, skąd pochodzi, jak się nazywa, ile ma lat, jakiej jest narodowości, w jakim mieście mieszka i co lubi
rozumie, reaguje, odpowiada, gdy opisywane są czynności rutynowe, i potrafi je opisać
potrafi odczytać znane już słownictwo dotyczące; szkoły, klasy, zabawek, oraz je poszerza za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych
potrafi nawiązać krótką rozmowę na temat spędzania czasu wolnego oraz odczytać dialog
potrafi odczytać znane już słownictwo dotyczące: rodziny, domu, oraz je poszerza za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych
potrafi nawiązać krótką rozmowę na temat rodziny i odczytać dialog
Rozumienie otaczającej rzeczywistości przyrodniczej
formułowanie i rozumienie wypowiedzi o pogodzie
potrafi nawiązać krótką rozmowę na temat pogody
potrafi odczytać znane już słownictwo dotyczące: pogody, pory roku, zwierząt domowych i dzikich oraz je poszerza za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych
Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki
wyliczanie i korzystanie z informacji innych
potrafi odczytać znane już słownictwo dotyczące: nazw dni tygodnia, miesięcy, liczebników, czasu oraz je poszerza za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych
rozumie sformułowania dotyczące określania położenia danego przedmiotu lub osoby, reaguje na nie, odpowiada i je tworzy
potrafi odczytać znane już słownictwo dotyczące kolekcji oraz je poszerza za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych