UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Język angielski / Szkoła podstawowa / klasa II

BLOK POLIGLOCI
Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: język obcy nowożytny.
Język obcy nowożytny
Cele:
Wspomaganie dziecka w całościowym rozwoju.
Stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego.
Słuchanie tekstów angielskich różnego rodzaju.
Rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń i odpowiedniego na nie reagowania.
Stopniowe ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji w języku angielskim.
Wdrażanie do posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach.
Czytanie ze zrozumieniem i poszerzanie słownictwa za pomocą dostępnych materiałów referencyjnych.
Klasa 2
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Przygotowanie do dbałości o siebie i innych
proste zwroty
rozumie proste polecenia, reaguje na nie i odpowiada
potrafi wyrazić akceptację lub jej brak
potrafi określić, czy ma dobry czy zły nastrój
rozumie, reaguje i odpowiada, gdy opisywane są przedmioty, osoby, miejsca
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym codziennych czynności i potrafi je powtórzyć oraz zapisać
Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
tworzenie zdań
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym: nazw kolorów, przyborów szkolnych, i potrafi je powtórzyć oraz zapisać
zna słowa historyjki
recytuje proste wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
Rozumienie otaczającej rzeczywistości społecznej
opis przedmiotów i innych osób
potrafi się przywitać i pożegnać na kilka sposobów
potrafi nawiązać rozmowę na temat tego, skąd pochodzi, jak się nazywa, ile ma lat
Rozumienie otaczającej rzeczywistości przyrodniczej
wypowiadanie się o pogodzie
potrafi pełnym zdaniem odpowiedzieć na pytanie o pogodę
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym: pogody, pory roku, zwierząt domowych i dzikich, i potrafi je powtórzyć oraz zapisać
Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki
wyliczanie
zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym: nazw dni tygodnia, miesięcy, liczebników, czasu, i potrafi je powtórzyć oraz zapisać
rozumie, reaguje i odpowiada, gdy jest mowa o określaniu położenia danego przedmiotu lub osoby