UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK HISZPAŃSKI - drugi rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

Drugi rok nauki języka hiszpańskiego

Wymagania na 1 (4)  trymestr

Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: jedzenie; członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele; związki i relacje; formy spędzania czasu wolnego; święta i uroczystości; artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie.
 • potrafi przedstawić swoją rodzinę i przyjaciół
 • umie zadać proste pytania dotyczące form spędzania czasu wolnego
 • umie opowiedzieć o upodobaniach oraz hobby
 • nazywa produkty spożywcze i formułuje proste przepisy kulinarne
 • potrafi zamówić jedzenie i picie w restauracji

ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo – ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

Jedzenie
Członkowie rodziny
Koledzy i przyjaciele
Związki i relacje
Formy spędzania czasu wolnego
Święta i uroczystości
Artykuły spożywcze
Posiłki i ich przygotowanie

Zagadnienia gramatyczne

Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym  - zebranie informacji
Odmiana czasownika GUSTAR
Zaimki dopełnienia dalszego
Przysłówek DE i jego użycia (zwłaszcza dla wyrażania relacji między osobami)

Zagadnienia fonetyczne

Doskonalenie prawidłowej akcentacji oraz wymowy dźwięków
Wypowiedź ustna

Przedstawienie swojej rodziny oraz przyjaciół
Opisywanie ulubionych form spędzania wolnego czasu oraz hobby: me gusta bailar, me encanta el deporte etc.
Opowiadanie o tym, co lubimy i czego nie lubimy
Nazywanie artykułów spożywczych
Zamawianie dań w restauracji
Wymienianie najważniejszych polskich świąt i dni ich obchodzenia

Wypowiedź pisemna

List/mail o swojej rodzinie, sobie i swoim hobby
Lista zakupów  spożywczych
Prosty przepis kulinarny

Rozumienie ze słuchu

Reportaż na temat hiszpańskich świąt
Nagranie o formach spędzania wolnego czasu przez nastolatków
Piosenka „Canción del Mariachi

Rozumienie tekstu czytanego

Analiza menu
Przepis kulinarny
Tekst o upodobaniachWymagania na 2 (5) trymestr

Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: środki transportu, elementy zabudowy, kierunki
 • umie zapytać o drogę oraz udzielić informacji 
 • potrafi wyrażać opinie
 • umie dokonywać porównań

ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo – ŚRODKI TRANSPORTU, MOJE MIASTO

Środki transportu
Elementy zabudowy
Kierunki
  
Zagadnienia gramatyczne

Stopniowanie przymiotników, np. El avión es más rápido que el tren
Powtórzenie informacji o użyciu HAY oraz ESTÁ/ESTÁN dla określenia położenia w przestrzeni
Okoliczniki miejsca
Elementy trybu rozkazującego
Czasownik TENER QUE
Wyrażanie opinii: creo que, me parece que, en mi opinión etc.

Zagadnienia fonetyczne

Doskonalenie prawidłowej akcentacji oraz wymowy dźwięków

Wypowiedź ustna

Opowiadanie o sposobie przemieszczania się w mieście
Ulubiony środek transportu
Wyrażanie własnej opinii i jej uzasadnienie
Udzielanie informacji osobie pytającej o drogę
Opisywanie drogi z punktu A do punktu B zaznaczonej na mapie
Krótki opis własnego miasta i wyrażenie opinii o nim

Wypowiedź pisemna

Tekst o ulubionym środku transportu uzasadniający wybór
Wskazówki dotyczące dojazdu dla przyjaciela, który pierwszy raz przylatuje do Warszawy

Rozumienie ze słuchu

Krótkie dialogi dotyczące poruszania się w mieście
Informacja o sposobie dotarcia z domu do teatru

Rozumienie tekstu czytanego

Krótkie teksty o środkach transportuWymagania na 3 (6) trymestr

Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: sklepy, usługi, towary, ceny
 • potrafi nazwać sklepy i punkty usługowe oraz opisać, jakie towary lub usługi oferują
 • potrafi uzyskać i udzielić informacji o cenie towarów i usług
 • komentuje ubiór
 • formułuje porady
 • umie zrobić w zakupy w sklepie, który nie jest samoobsługowy

ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo – ZAKUPY I USŁUGI
                       
Nazwy sklepów i artykułów
Ceny
Artykuły spożywcze i ubrania- powtórzenie

Zagadnienia gramatyczne

Zaimki wskazujące: este, ese, aquel
Określenia dotyczące ubioru: SENTAR BIEN, ESTAR BIEN, QUEDAR BIEN
Elementy trybu rozkazującego
Czasownik QUERER
Pytanie o cenę: ¿Cuánto cuesta?
Zaimki dopełnienia bliższego                            Zaimki pytające: ¿qué?, ¿cuál?
Zaimki nieokreślone: alguien, nadie, alguno, ninguno, algo, nada 

Zagadnienia fonetyczne

Doskonalenie prawidłowej akcentacji oraz wymowy dźwięków

Wypowiedź ustna

Opowiadanie o tym, co kupujemy, w jakim sklepie
Dialog w sklepie
Pytanie i udzielanie odpowiedzi o cenie
Komentowanie ubioru i formułowanie porady

Wypowiedź pisemna

Dialog w sklepie spożywczym

Rozumienie ze słuchu

Dialogi w różnych sklepach

Rozumienie tekstu czytanego

Dialogi w sklepach