UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

PIĘKNI / Gimnazjum / Klasa II

Cele bloku: PIĘKNI. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej języka polskiego, muzyki i plastyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz języka polskiego i wiedzy o kulturze dla liceum.


Klasa II

TREŚCI
dla klasy II
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Po 4 trymestrze:
PROPONOWANE TEKSTY KULTURY
KRĄG TEMATYCZNO – PROBLEMOWY
JĘZYK POLSKI
MUZYKA
PLASTYKA
I Cieszę się, że myślę

- wartość życia we wszystkich jego przejawach
- różnorodność ludzkich doświadczeń
- odwieczne pytanie literatury: co jest w życiu najważniejsze
- różne oblicza życia – jego jasne i ciemne strony


POEZJA
- Stanisław Barańczak, Wypełnić nieczytelnym pismem
- Miron Białoszewski, Autoportret radosny
- Jan Kochanowski, fraszka Do gór i lasów, pieśń Nie porzucaj nadzieje
- *Julian Tuwim, Życie
- *Kazimierz Wierzyński, Zielono mam w głowie
PROZA
- *Sławomir Mrożek, Śpiąca królewna
- *Małgorzata Musierowicz, Czarna polewka lub Sprężyna
- *Biblia, fragmenty Księgi Koheleta (Wszystko ma swój czas, Nic nowego pod słońcem)


MUZYKA
- Ludwik van Beethoven, IX symfonia (fragmenty)

FILM
- Jasminum, reż. J.J. Kolski
- Czekolada, reż. Lasse Hallström

Uczeń:
- omawia na podstawie poznanych tekstów kultury zagadnienia egzystencjalne JPII 4.2);
- dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość JPII 4.3);
- interpretuje głosowo wybrane utwory (JPII 3.3);
- wypowiada się na temat wysłuchanych utworów muzycznych M 2.4.);
- rozpoznaje kompozytorów reprezentatywnych dla danej epoki M 1.4);
- rozpoznaje dany utwór jako powieść obyczajową, opowiadanie obyczajowe JP II 2.8);
- porządkuje chronologicznie wydarzenia w tekście prozatorskim JP II 2.1);
- opisuje przeżycia, charakteryzuje bohatera literackiego oraz pisze sprawozdanie z filmu JP III 1.1);
- wskazuje funkcje:  środków stylistycznych w analizowanym utworze JP II 2.4), puenty w utworze JP II 2.5);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczących wartości pozytywnych i negatywnych JPII 4.1).
II Z głową ciężką na karabinie…

- destrukcyjna siła wojny
- docenianie życia w czasach pokoju
- wolność jako jedna z ważniejszych wartości
POEZJA
- Krzysztof Kamil Baczyński, Z głową na karabinie
- *Zbigniew Herbert, Pan od przyrody
- Adam Mickiewicz, Reduta Ordona
- Antoni Słonimski, Alarm
- Agnieszka Osiecka, Miasteczko Bełz
PROZA
- *Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego
- Roma Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku (fragment)


MUZYKA
- Sypka Warszawa, wykonanie Anna Maria Jopek
- Antonina Krzysztoń, Elegia miasteczek żydowskich
- Mirosław Czyżykiewicz, Giną ludzie (piosenka o Bośni)
- Maciej Balcar, Wolność

FILM
- Pamiętnik z powstania warszawskiego, reż. M. Zmarz-Koczanowicz
- Korczak, reż. A. Wajda

Śladami II wojny światowej w Gdańsku (wystawa lub spacer po ulicach Gdańska) – wycieczka organizowana z nauczycielem historii
Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane już w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów por. JP II 1.1);
JP II 3.3);
JP II 2.7) - pamiętnik;
JP II 2.4);
oraz
- omawia na podstawie poznanych tekstów kultury zagadnienia egzystencjalne JP II 4.2), dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, narodowych JP II 4.3);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JP II 4.1); JP III 2.3);
- dokonuje opisu przeżyć lub opisu sytuacji JP III 1.1);
- uwzględnia w interpretacji potrzebny kontekst historyczny lub biograficzny JP II 3.2);
- uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie JP III 1.5, JP III 2.2);
- wypowiada się na temat wysłuchanych utworów muzycznych i poezji śpiewanej M 2.4.).
Klasa II

TREŚCI
dla klasy II
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Po 5 trymestrze:
PROPONOWANE TEKSTY KULTURY
KRĄG TEMATYCZNO – PROBLEMOWY
JĘZYK POLSKI
MUZYKA
PLASTYKA
III Umrzeć – tego się nie robi kotu…

- śmierć wpisana w życie każdego człowieka
- wobec choroby i niepełnosprawności
- wobec starości
- cierpienie jako czynnik kształtowania charakteru

POEZJA
- Jan Kochanowski, wybrane treny
- Bolesław Leśmian, Urszula Kochanowska, Odjazd
- *Pieśń o Rolandzie (wybrane fragmenty)
- Władysław Broniewski, wybrane wiersze z tomu Anka (np. Firanka, Obietnica, Anka, *** [Anka to już trzy i pół roku…])
- *Wisława Szymborska, Muzeum, Kot w pustym mieszkaniu
- Miron Białoszewski, Wywiad
- *Jan Twardowski, Spieszmy się kochać ludzi

PROZA
- Eric–Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża (*literatura współczesna)
- Bolesław Prus, Kamizelka (*wybrana nowela)
- Anna Kamieńska, Był człowiek imieniem Hiob
- M. Wach, Każdy ma swoje Kilimandżaro
MUZYKA
- Wolfgang Amadeusz Mozart, Requiem
- T. Woźniak, Zegarmistrz światła


FILM
- 4. piętro, reż. Antonio Mercero

Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane już w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów por. JP II 1.1;
JP II 3.3;
JP II 2.2;
JP II 2.7 – nowela;
JP II 2.4);
oraz
- interpretuje głosowo wybrane utwory JP II 3.3);
- wypowiada się na temat wysłuchanych utworów muzycznych M 2.4.;
- rozpoznaje kompozytorów; reprezentatywnych dla danej epoki M 1.4;
- porządkuje chronologicznie wydarzenia w tekście prozatorskim JP II 2.1);
- na podstawie poznanych tekstów kultury omawia ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne; m.in. lęk, śmierć, cierpienie, nadzieja JP II 4.2);
- pisze rozprawkę i sprawozdanie z filmu JP III 1.1);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JP II 4.1);
- uwzględnia w interpretacji potrzebny kontekst biograficzny JP II 3.2).

IV  Potrzebujemy przewodników

- praca nad kształtowaniem własnego charakteru
- problemy dorastania we  współczesnym świecie
- problemy życia rodzinnego

POEZJA
- Leopold Staff, Kowal

PROZA
- Leszek Kołakowski, Charyzmatyczny przywódca, charyzmatyczny nauczyciel (fragmenty)
- J. Gaarder, Świat Zofii (fragment o Sokratesie)
- Barbara Rosiek, Pamiętnik narkomanki (fragmenty)
- *Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
MUZYKA
- Bob Dylan, Odpowie ci wiatr
FILM
- Stowarzyszenie Umarłych Poetów, reż. P. Weir


Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów JP II 1.1;
JP II 3.3; JP II 2.7; JP II 2.4);
- omawia na podstawie poznanych tekstów kultury zagadnienia egzystencjalne JP II 4.2), dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, narodowych JP II 4.3);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JP II 4.1); JP III 2.3);
- dokonuje opisu przeżyć lub opisu sytuacji JP III 1.1);
- uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie JP III 1.5), JP III 2.2);
- wypowiada się na temat wysłuchanych utworów muzycznych M 2.4.


Klasa II

TREŚCI
dla klasy II
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Po 6 trymestrze:
PROPONOWANE TEKSTY KULTURY
KRĄG TEMATYCZNO – PROBLEMOWY
JĘZYK POLSKI
MUZYKA
PLASTYKA
V Wobec drugiego człowieka


- człowiek istotą społeczną
- tolerancja dla inności
- konformizm i oportunizm
- manipulacja
- ocena siebie na tle innych
POEZJA
Np.:
- Ignacy Krasicki, wybrane bajki
- Leopold Staff, Kochać i tracić, O miłości wroga
- *Julian Tuwim, Litania
- Kazimierz Przerwa–Tetmajer, Kto zawsze tylko żył w pustyni…
- *Zbigniew Herbert, Domysły na temat Barabasza
- Phil Bosmans, ***[kim byłbym…]
PROZA
-* Ryszard Kapuściński, Heban (wybrane fragmenty)
- Harper Lee, Zabić drozda (fragment)
DRAMAT
- *Molier, Skąpiec lub Świętoszek


FILM
- Matrix, reż. A. i L. Wachowscy
lub Truman Show, reż. P. WeirUczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane już w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów JP II 1.1;
JP II 3.3;
JP II 2.2;
JP II 2.7 – dramat;
JPII 2.4);
oraz
- dostrzega różnorodność postaw społecznych i obyczajowych JP II 4.3);
- pisze sprawozdanie z filmu i charakterystykę postaci literackiej JP III 1.1);
- rozpoznaje gatunek publicystyczny – reportaż JP I 1.10);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JP II 4.1), JP III 2.3).

VI Wobec rodziny

- wartość rodziny w życiu człowieka
- wsparcie najbliższych
- odpowiedzialność za członków rodziny
- szacunek dla rodziców, dziadków
- rodzeństwo
POEZJA
- *Czesław Miłosz, Ojciec w bibliotece
- Tadeusz Różewicz, Ojciec
- Jalu Kurek, Matce
- *Konstanty Ildefons Gałczyński, Spotkanie z matką (fragment)
- Józef Baran, Bajka o babciach
- *Maria Pawlikowska – Jasnorzewska, Babka, Dziadek
PROZA
- Alice Kuipers, Życie na drzwiach lodówki (całość lub fragmenty)
- Magdalena Samozwaniec, Maria i Magdalena (fragmenty)

MALARSTWO
S. Wyspiański, Macierzyństwo

          MUZYKA
E. Geppert, Rozmowa z dziadkiem

           FILM
Mój rower, reż. P. Trzaskalski

TEATR
 Moralność pani Dulskiej Teatru Telewizji


Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów JP II 1.1;
JP II 2.6 – liryka, epika;
JP II 3.3;
JP II 2.4);
oraz
- omawia na podstawie poznanych tekstów kultury zagadnienia egzystencjalne JP II 4.2);
- dostrzega zróżnicowane postawy społeczne, obyczajowe JP II 4.3);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JPII 4.1; JP III 2.3);
- pisze rozprawkę na zadany temat oraz opis dzieła sztuki JP III 1.1);
- znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (film) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich JP II 2.10);
- uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie JP III 1.5), JP III 2.2);
- wypowiada się na temat wysłuchanych utworów muzycznych M 2.4;
- dokonuje opisu dzieła sztuki P 3.2.


Kształcenie sprawności językowych – cykl nieciągły

Pojęcia z zakresu wiedzy o języku
Materiał i treści nauczania nauczania
Wymagania określone w podstawie programowej
Trymestr 4 (klasa II)
        Rodzaje wypowiedzi oraz związki i szeregi wypowiedzenia


- wypowiedzenie (czasownikowe, nieczasownikowe; oznajmujące, pytające, rozkazujące),
- zdanie (rozwinięte i nierozwinięte; pojedyncze i złożone- współrzędne i podrzędne),
- równoważnik zdania;
- związki główne i związki poboczne w zdaniu.
I 3. 5 - rozpoznaje w zdaniach i równoważnikach zdań różne rodzaje podmiotów, orzeczeń, dopełnień, okoliczników oraz przydawkę, rozumie ich funkcję;

I. 1. 4 - odróżnia informację o faktach od opinii;

I 3. 6 - rozróżnia rodzaje zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie, imiesłowowe równoważniki zdań, zdania bezpodmiotowe oraz rozumie ich funkcje w wypowiedzi;

III 2. 5 - stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach, dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi jaka nadaje przekazywanym informacjom;

III 2. 6 - wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych, stosuje średnik;
III 2. 7 - przekształca części zdania pojedynczego w zdania podrzędne i odwrotnie, przekształca konstrukcję strony biernej w stronę czynną i odwrotnie, zamienia formy osobowe czasownika na imiesłowe i odwrotnie - ze świadomością ich funkcji i odpowiednio do celu całej wypowiedzi, zamienia mowę niezależną na zależną;

III 2. 10 - stosuje poprawne formy odmiany czasowników (w tym imiesłowów)
        Zdanie pojedyncze; części zdania (podmiot i orzeczenie; przydawka, dopełnienie, okoliczniki)

- rola podmiotu i orzeczenia w zdaniu.
- podmiot -rodzaje.
- zdania bezpodmiotowe.
- orzeczenie i jego rodzaje (czasownikowe i imienne).
- orzeczenie a strony czasownika.
- dopełnienie (bliższe i dalsze).
- przydawka - podział (przymiotnikowa, zaimkowa, imiesłowowa, liczebnikowa, rzeczowna, dopełniaczowa).
- okolicznik:
-rola okolicznika w zdaniu,
-rodzaje okoliczników (miejsca, miary, przyzwolenia, względu, czasu, warunku, przyczyny, sposobu)
Trymestr 5 (klasa II)
Analiza składniowa zdania pojedynczego oraz złożonego;

Mowa zależna i niezależna;
Opinia a informacja
-analiza składniowa zdań złożonych:
- zdania złożone współrzędnie (przeciwstawne, łączne, wynikowe, wyłączające, rozłączne i włączne; spójnikowe i bezspójnikowe),
- zdania złożone podrzędnie,
- zdania wielokrotnie złożone,
- zdania eliptyczne i rozwijające,
- zdania złożone z imiesłowowym równikiem zdania.

-mowa zależna i niezależna:
- cytowanie,
- dwukropek,
- cudzysłów,
- zmiana mowy niezależnej na zależną i odwrotnie,
- mowa pozornie zależna;

-opinia a informacja:
- odróżnienie informacji od opinii,
- środki językowe stosowane w opinii
Trymestr 6 (klasa II)
Słownictwo zapożyczenia, słowotwórstwo i inne sposoby bogacenia słownictwa
Dowolnie wybrane teksty; słowniki: poprawnej polszczyzny, synonimów, frazeologizmów.
- podział wyrazu: proste (niepodzielne słowotwórczo, podzielne słowotwórczo), złożone (zestawienia, zrosty, złożenia),
- wyrazy podstawowe i pochodne,
- rodzaje formantów (prefiksy, sufiksy, interfiksy, formanty zerowe),
- funkcje formantów (gramatyczna i jakościowa)
- słowa: wyrazy pokrewne, ---rdzeń i rodzina wyrazów;
-zapożyczenia,
-analiza znaczeń wybranych wyrazów, rozważania semantyczne;
-wieloznaczność, bliskoznaczność, równoznaczność
I 3.2 – rozpoznaje wyrazy wieloznaczne;
I 3.3 – dostrzega zróżnicowanie słownictwa;
I 3.7 – odróżnia temat fleksyjny od końcówki;
I 3.9 – rozpoznaje temat słowotwórczy i format w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym;

Podział fleksyjny, morfemowy, słowotwórczy:
- analiza słowotwórcza wyrazów,
- klasyfikacja wyrazów (klasy rzeczowników, klasy przymiotników),
- znaczenie strukturalne a znaczenie słownikowe (wyraz, znaczenie słownikowe, znaczenie słowotwórcze, podstawowe znaczenie wyrazu, treść wyrazu, zakres wyrazu)
- przypomnienie wiadomości o klasyfikacji wyrazów (np. konkretne, abstrakcyjne, eufemizmy, neologizmy)


W klasie II realizowane są następujące wypowiedzi pisemne:

trymestr I - sprawozdanie z lektury i filmu lub przedstawienia teatralnego
trymestr II - rozprawka
trymestr III - dedykacja

Odwołania do podstawy programowej:

III 1.1 - tworzy spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne;
III 1.2 - stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź;
III 1.3 - tworzy plan twórczy własnej wypowiedzi;
III 1.4 - dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze, poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne;
III 2.1 - rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową - stosuje się do niej;
III 3.2 - sprawne posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;
III 2.3 - dąży do precyzyjnego wysławiania się, świadomie dobiera synonimy i antonimy


Egzamin klasyfikacyjny z bloku PIĘKNI w klasie II gimnazjum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i przewiduje sklasyfikowanie z języka polskiego.