UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z matematyki dla klasy III

Cele bloku: LOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki.
Logicznie myślimy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej matematyki i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej oraz matematyki i informatyki dla gimnazjum i liceum.

Matematyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
1. Wzór rekurencyjny ciągu (5.1)     
wyznacza wyrazy ciągu określonego wzorem rekurencyjnym
2. Granica ciągu (5.2)           
oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu 1/n, 1/n2 oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów
3. Szereg geometryczny (5.3)          
rozpoznaje szeregi geometryczne zbieżne i oblicza ich sumy
4. Logarytm (1.2)      
stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu
5. Funkcje logarytmiczne (4.2, 4.3)  

szkicuje wykresy funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw

posługuje się funkcjami logarytmicznymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym

Matematyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
1. Rachunek różniczkowy.
(11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6)   

oblicza granice funkcji (i granice jednostronne), korzystając z twierdzeń o działaniach na granicach i z własności funkcji ciągłych

oblicza pochodne funkcji wymiernych

korzysta z geometrycznej i fizycznej interpretacji pochodnej

korzysta z własności pochodnej do wyznaczenia przedziałów monotoniczności funkcji

znajduje ekstrema funkcji wielomianowych i wymiernych

stosuje pochodne do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych
2. Kombinatoryka. (10.1)      
wykorzystuje wzory na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji i wariacji z powtórzeniami do zliczania obiektów w bardziej złożonych sytuacjach kombinatorycznych
3. Teoria prawdopodobieństwa. (10.2, 10.3)

oblicza prawdopodobieństwo warunkowe

korzysta z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym

Matematyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
1. Powtórzenie wiadomości przed maturą.  

rozwiązuje przykładowy zestaw maturalny na co najmniej 70%

poprawnie planuje zapis rozwiązania zadania

poprawnie wykorzystuje kalkulator i rozumie jego ograniczenia

umiejętnie korzysta z tablic matematycznych

Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie III liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z matematyki.